Published On: mie, Iul 4th, 2012

Noutati privind declaratia veniturilor din trasferul proprietatilor imobiliare din patrimoniu personal

Share This
Tags

*Noul model al Declaratiei 209 se utilizeaza pentru declararea veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, realizate prin alte modalitati decat procedura judecatoreasca sau notariala

Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila informeaza ca, prin O.P.A.N.A.F. nr.892/2012, publicat in Monitorul Oficial Partea I,nr.430/28.06.2012, a fost modificat modelul si continutul formularului 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”.

Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii prin alta procedura decat cea notariala sau judecatoreasca, supusa impozitului pe venit, conform legii.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din transferul mai multor proprietati imobiliare din patrimoniul personal depun cate o declaratie pentru fiecare transfer.

In cazul in care proprietatile imobiliare din patrimoniul personal transferate sunt detinute in coproprietate, declaratia se depune de fiecare coproprietar, persoana fizica, corespunzator cotei de detinere.In cazul in care nu sunt precizate cotele, se prezuma ca fiecare coproprietar detine o cota egala cu a celorlalti.

Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, potrivit dispozitiilor O.G.nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular.

Declaratia se depune la organul fiscal competent, in termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, in vederea stabilirii impozitului, in conditiile legii.

Ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, acesta completeaza si depune o declaratie rectificativa, situatie in care va inscrie X in casuta prevazuta in acest scop.

Declaratia se completeaza in 2 exemplare: originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domicliu, pentru persoanele fizice care au domicliul fiscal in Romania.

Organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat imobilul instrainat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania.

Copia se pastreaza de catre contribuabil sau de imputernicitul/curatorul acestuia.

Declaratia se depune in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

Comentarii

comentariu

About the Author

-