Published On: Soare, Iul 22nd, 2012

Locuri de munca si programe pentru absolventi in cadrul A.J.O.F.M.Braila

Share This
Tags

1072 absolventi au fost inscrisi in evidentele A.J.O.F.M. Braila anul trecut, iar pana in prezent in acest  an 154

Dupa rezultatele dezastruoase si de la bacalaureatul din acest an tot mai multi tineri se orienteaza pentru incadrarea intr-un loc de munca. Fie avand studii medii sau superioare Agentia Judeteana pentru ocuparea Fortei de Munca furnizeaza servicii specializate respectiv: informarea si consilierea profesionala, medierea muncii, formarea profesionala, consultata si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, completarea veniturilor salariale ale angajatilor si stimularea mobilitatii fortei de munca.

Din experienta anului trecut, 1072 absolventi au fost inscrisi in evidentele A.J.O.F.M. Braila, iar in acest an, pana in prezent 154, urmand ca in perioada iulie-august sa fie asteptata inscrierea celor mai multi dintre acestia. Absolventii institutiilor de invatamant care nu au reusit sa se incadreze in munca, potrivit pregatirii profesionale, absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap, absolventii institutiilor de invatamant, in varsta de 16 ani, care in cazuri justificate, sunt lipsite de sustinatori legali sau ai caror sustinatori legali dovedesc ca sunt in imposibilitatea de a presta obligatia legala de sustinere datorata minorilor se pot adresa pentru a putea beneficia de prevederile legii Legii nr.76/2002. Absolventii trebuie sa se inregistreze in evidenta A.J.O.F.M. intr-o perioada de 60 de zile de la data absolvirii. Daca in aceasta perioada nu au reusit sa se incadreze in munca pot solicita acordarea indemnizatiei de somaj conform Legii nr.76/2002 in conditiile in care nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului, sau nu realizeaza venituri din activitati autorizate potrivit legii in luna pentru care se face dovada.

Stimularea absolventilor pentru incadrarea intr-un loc de munca se face cu ajutorul “Primei de incadrare”

Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza din bugetul asigurarilor pentru somaj de o prima egala cu indemnizatia de somaj in vigoare la data incadrarii la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii pana la expirarea perioadei acesteia.

Prima de instalare neimpozabila, egala cu de sapte ori nivelul indicatorului social de referinta in vigoare la data instalarii se acorda persoanelor care in perioada in care beneficiaza de indemnizatia de somaj se incadreaza, cu program normal de lucru, pentru o perioada de cel putin 12 luni, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul. Prima se restituie integral de catre angajat daca, intr-o perioada mai mica de 12 luni, de la data incadrarii in munca, inceteaza raporturile de munca din motive imputabile lui.

Programul pentru stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor este valabil in perioada vacatelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioada de maximum 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic. Beneficiaza de acest stimulent financiar angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, egala sau mai mica decat durata vacantei, incheiat in conditiile legii, cu norma intreaga sau, dupa caz, cu timp partial sau a unui contract de munca temporar numai daca durata misiunii de munca temporara este egal sau mai mica decat durata vacantei.

In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, contractul individual de muncã incheiat cu durata timpului de munca de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana se considera incheiat cu norma intreaga. Pentru acordarea stimulentului financiar lunar, angajatorii, din judetul Braila, vor incheia cu A.J.O.F.M. Braila, in termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor si studentilor aflati in perioada vacantelor, o conventie pentru aprobarea Normelor metodologice si Legii nr.72/200

Angajatorii sunt stimulati prin scutirea de la plata datorata bugetului asigurarilor de somaj, si primesc lunar pe aceasta perioada o suma egala cu valoarea indicatorului pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau al scolii de arte si meserii, de 1,2 ori indicatorul pentru absolventii de invatamant secundar superior sau a scolii postliceala si de 1,5 ori indicatorul pentru absolventii de invatamant superior.

Printre locurile disponibile in evidenta A.J.O.F.M. se numara cele de confectioner asamblator articole textile, electrician, administrator, inginer mecanic, secretara, farmacist si asistent farmacist.

Pentru cei ce doresc reorientarea profesionala programele de formare ce pot fi urmate de absolventi sunt: comunicare in limba engleza, contabilitate, lucrator comercial si operator introducere, prelucrare, validare date.

Comentarii

comentariu

About the Author

-