Published On: joi, Iul 12th, 2012

Depunerea situatiilor financiare consolidate

Share This
Tags

Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila informeaza ca, potrivit art.29 alin.(2), art.33 alin.(2) si art.36 alin.(5) din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, o societate-mama trebuie sa intocmeasca atat situatii financiare anuale pentru propria activitate, cat si situatii financiare anuale consolidate, in conditiile prevazute de reglementarile contabile aplicabile.

Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar si se intocmesc in termen de 8 luni de la incheierea exercitiului financiar al societatii-mama. Acestea cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat, precum si celelalte componente, respectiv informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, si note explicative la situatiile financiare anuale consolidate.

Conform art.185 alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata prin O.U.G.nr.90/2010 si Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale consolidate depuse la unitatile teritoriale ale M.F.P. sunt insotite de raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit si de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute de legea contabilitatii.

Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, definita astfel de reglementarile contabile aplicate, este obligat ca in termen de 15 zile de la data aprobarii acestora sa depuna la unitatile teritoriale ale M.F.P. situatiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Conform reglementarilor contabile aplicate, entitatile care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate pot intocmi aceste situatii fie potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene, fie in baza Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS), dupa caz.

In vederea depunerii situatiilor financiare anuale consolidate se foloseste programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre M.F.P., pe site-ul A.N.A.F..Prin utilizarea acestuia se genereaza un fisier de tip “pdf”, avand atasat in fisier „xml”, care contine datele de identificare a societatii-mama si ale entitatilor care sunt cuprinse in situatiile financiare anuale consolidate precum si un fisier cu extensia „zip”. Fisierul cu extensia „zip” trebuie sa contina situatiile financiare anuale consolidate si documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a  fisierului “pdf” la care este atasat fisierul „xml” si fisierul „zip”.

Depunerea situatiilor financiare anuale consolidate se poate face pe internet, in format electronic, utilizand o semnatura electronica calificata sau la ghiseul unitatilor teritoriale ale M.F.P. in format electronic pe CD, avand atasata tiparitura informatiilor in “pdf”.

Comentarii

comentariu

About the Author

-