Published On: mie, Iun 27th, 2012

Gheorghe Bunea Stancu a fost validat in functia de presedinte al CJ

Share This
Tags

Dosar nr 3670/113/2012

Tribunalul Braila – Sectia Civila

Incheiere

Sedinta camerei de consiliu din data de 27 iunie 2012

Completul compus din:

Presedintele: Bucalau Traian, presedinte tribunal

Prim grefier: Manea Geta

Pe rol judecarea cererii formulata de Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.9 Braila, cu sediul in Braila, Palatul Administrativ, Piata Independentei, nr.1, intrarea D, sala14, privind validarea mandatului presedintelui Consiliului Judetean Braila, respectiv, Gheorghe Bunea Stancu citat la sediul Consiliului Judetean Braila, Piata Independentei, nr.1.

La apelul nominal facut in sedinta camerei de consiliu a raspuns Gheorghe Bunea Stancu, lipsa fiind reclamantul Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.9 Braila.

S-a facut referatul cauzei aratandu-se ca procedura este legal indeplinita, cauza este la primul termen de judecata, s-a depus la dosar o copie de pe Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.398/14.06.2012 (fila 14) privind lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus pana la data de 13 iunie 2012 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art.38 alin.1 si 2 din Legea nr.344/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale.

Nemaifiind alte cereri de formulat ori probe de administrat instanta acorda cuvantul partilor in fond.

Gheorghe Bunea Stancu solicita admiterea cererii si validarea sa in functia de presedinte al Consiliului Judetean Braila.

Tribunalul

Asupra cererii de fata;

Din actele si lucrarile dosarului:

La data de 15 iunie 2012, s-a inregistrat la Tribunalul Braila, sub nr.3670/113/2012, dosarul Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.9 Braila, privind validarea alegerii presedintelui Consiliului Judetean Braila, a candidatului Gheorghe Bunea Stancu, propus pentru Uniunea Social Liberala.

Biroul Electoral de Circumscriptie Judetean nr.9 Braila, in conformitate cu dispozitiile art.99 (al.5) din Legea nr.67/2004, republicata, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a inaintat procesul verbal (anexa 2D) privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor si atribuirea mandatului pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Braila, la data de 10 iunie 2012, Tribunalul Braila cu adresa nr.262/BECJBR/14.06.2012.

Din continutul procesului verbal rezulta ca domnul Gheorghe Bunea Stancu, candidat la aceasta functie din partea Uniunii Social Liberale a fost ales in functia de presedinte al Consiliului Judetean Braila cu un numar de 74911 voturi valabil exprimate.

Se constanta, ca la data de 11 iunie 2012 a fost inregistrata contestatia formulata de Alianta pentru Viitorul Brailei, prin care s-a solicitat renumararea voturilor nule din toate sectiile de votare din Circumscriptia Electorala Judeteana, nr.9 Braila si compararea numarului de personae prezente la vot din procesele verbale cu numarul semnaturilor de pe listele electorale.

Contestatia a fost inaintata de Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.9 Braila, Biroului Electoral de Circumscriptie care prin Hotararea nr.178 H/13.06.2012 a fost respinsa ca fiind nefondata.

In conformitate cu dispozitiile art.38 al.1 si 2 din Legea nr.344/2006, modificata, in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.398 din 14 iunie 2012, s-a publicat lista partidelor politice care au depus raportul detaliat privind cheltuielile electorale, pe aceasta lista, regasindu-se Uniunea Social Liberala, partid care l-a propus pe candidatul Gheorghe Bunea Stancu.

Tribunalul, examinand legalitatea alegerilor presedintelui Consiliului Judetean Braila in Circumscriptia Electorala Judeteana, nr.9 Braila, constata ca sunt indeplinite cerintele prevazute de Legea nr.215/2001, in sensul ca nu s-au incalcat conditiile de eligibilitate, iar alegerea acestuia nu s-a facut prin frauda electorala.

Astfel fiind, in temeiul art.89 din Legea nr.215/2001 modificata si completata prin OUG nr.66/30.05.2008, privind administratia publica locala, instanta va admite cererea ca fiind intemeiata si va valida in functia de presedinte al Consiliului Judetean Braila pe domnul Gheorghe Bunea Stancu, candidatul propus de Uniunea Social Liberala.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTARASTE

Admite cererea formulata de Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.9  Braila, cu sediul in Braila, Palatul Administrativ, Piata Independentei, nr.1, intrarea D, sala 14 si in consecinta valideaza in functia de presedinte al Consiliului Judetean Braila, pe domnul Gheorghe Bunea Stancu, candidatul propus de Uniunea Social Liberala.

Cu drept de recurs in termen de 2 zile de la aducerea la cunostinta publica.

Pronuntata in camera de consiliu, astazi 27 iunie 2012.

Comentarii

comentariu

About the Author

-