Published On: vin, Iun 29th, 2012

60 de zile au la dispozitie proaspetii absolventi pentru a beneficia de somaj

Share This
Tags

Readucem in atentia absolventilor aflati in cautarea unui loc de munca, faptul ca, pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa se inregistreze in evidenta A.J.O.F.M. Braila intr-o perioada de 60 de zile de la data absolvirii.

{nregistrarea absolventilor se va realiza la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila din municipiul Braila, b-dul Dorobantilor, nr.603-605, modulele 2 si 3; la sediul Agentiei Locale Braila, din strada Sergent Tataru, nr.2, corp. B, etaj 3 (in curtea Grupului }colar Mihail Sebastian); la Puctul de Lucru Faurei cu sediul in str. Republicii, nr.36, sau la Puctul de Lucru {nsuratei cu sediul in }os.Brailei, nr.18, in functie de localitatea unde isi au domiciliul, si vor prezenta urmatoarele acte/documente:

1. actul de identitate, in original si copie ;

2. adeverinţă medicală cu mentiunea “apt de muncă”;

3. actul de absolvire a formei respective de invăţămant,  in original şi copie.

Daca intr-o perioadă de 60 zile de la data absolvirii, nu au reuşit să se incadreze in muncă pot solicita acordarea indemnizatiei de somaj, conform Legii nr.76/2002, in conditiile in care:

- nu urmeaza o forma de invatamant  la data solicitarii dreptului;

- nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici dec@t indicatorul social de referinta, in vigoare in luna pentru care se face dovada.

Se considera ca nu au reusit sau nu au putut sa se incadreze in munca daca fac dovada ca in perioada de 60 de zile de la data absolvirii, s-au inregistrat la agentia pentru ocuparea fortei de munca sau la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditati in conditiile legii, in vederea medierii pentru incadrarea in munca. Dovada inregistrarii la furnizorii de servicii se face cu o adeverinta eliberata de acestia prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii.

Din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Legii nr.76/2002 absolventii pot beneficia de:

I. Prime de incadrare

-Absolventii institutiilor de invatam@nt si absolventii scolilor speciale, in v@rsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima egala cu valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii.

Acest drept se solicita in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii.

-Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, p@na la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.

Acest drept se solicita in termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajari.

Nu beneficiaza de drepturile prevazute anterior:

a) absolventii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu;

b) absolventii care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;

c) absolventii care la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamant;

d) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca;

e) absolventii pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza.

II. Stimularea mobilitatii fortei de munca

-Prima de instalare, neimpozabila, egala cu de sapte ori nivelul indicatorului social de referinta, in vigoare la data instalarii

Se acorda persoanelor care in perioada in care beneficiaza de indemnizatii de somaj se incadreaza, cu program normal de lucru, pentru o perioada de cel putin 12 luni, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul.

Prima se restituie integral de catre angajat daca, intr-o perioada mai mica de 12 luni, de la data incadrarii in munca, inceteaza raporturile de munca din motive imputabile lui.

-Prima de incadrare, neimpozabil egala cu de doua ori nivelul indicatorului social de referinta, in vigoare la data acordarii

Se acorda persoanelor care in perioada in care beneficiaza de indemnizatii de somaj se incadreaza, cu program normal de lucru, pentru o perioada de cel putin 12 luni, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil.

Prima se restituie integral de catre angajat daca, intr-o perioada mai mica de 12 luni, de la data incadrarii in munca, inceteaza raporturile de munca din motive imputabile lui.

Informatii suplimentare se pot obtine de la A.J.O.F.M.Braila cu sediul in municipiul Braila, b-dul Dorobantilor, nr.603-605, tel./fax 039/611519.

Comentarii

comentariu

About the Author

-