Published On: joi, Mai 24th, 2012

Strategii nationale pentru integrarea romilor

Share This
Tags

In recentul raport adoptat, Comisia Europeana a invitat statele membre ale UE sa puna in aplicare strategiile lor nationale pentru a imbunatati integrarea economica si sociala a celor 10 -12 milioane de romi din Europa. Statele membre au elaborat aceste planuri ca raspuns la Cadrul UE pentru Strategiile Nationale de Integrare a Romilor, document adoptat de Comisie la data de 5 aprilie 2011 (a se vedea IP/11/400, MEMO/11/216) si aprobat de liderii UE la scurt timp dupa aceea (IP/11/789).

Cadrul UE identifica patru domenii principale in care trebuie depuse eforturi la nivel national in vederea imbunatatirii integrarii romilor: accesul la educatie, locuri de munca, asistenta medicala si, respectiv, locuinte. Pentru prima data, toate statele membre s-au angajat sa elaboreze o abordare integrata care sa includa aceste patru domenii prioritare de politica si au prezentat strategii nationale care le vizeaza.

In raport, Comisia concluzioneaza ca statele membre au depus eforturi pentru a elabora o abordare cuprinzatoare privind integrarea romilor. Cu toate acestea, raportul Comisiei subliniaza faptul ca sunt necesare eforturi suplimentare in ceea ce priveste asigurarea unei finantari suficiente pentru incluziunea romilor, instituirea unor mecanisme de monitorizare, precum si pentru combaterea discriminarii si segregarii.

„Ne bucuram ca statele membre si-au respectat angajamentul si au prezentat strategii de integrare a romilor. Elaborarea strategiilor nationale constituie un prim pas important”, a declarat Viviane Reding, vicepresedinte al Comisiei si comisarul UE pentru justitie. „Cu toate acestea, statele membre trebuie acum sa accelereze ritmul si sa isi consolideze eforturile prin adoptarea unor masuri mai concrete si a unor obiective explicite, prin alocarea de fonduri strict in domeniu si prin instituirea unui sistem eficient de monitorizare si evaluare. Strategiile pe hartie nu sunt suficiente. Avem nevoie de mai mult. Avem nevoie de rezultate concrete la nivelul politicilor nationale care sa imbunatateasca viata celor 10 – 12 milioane de romi din Europa.”

László Andor, comisarul UE pentru ocuparea fortei de munca, afaceri sociale si incluziune, a declarat: „Incluziunea romilor in Europa este un imperativ economic si social comun, dar si o obligatie morala, chiar daca provocarile cu care se confrunta comunitatile de romi difera de la un stat membru la altul. Acest raport subliniaza necesitatea propunerii noastre din octombrie 2011, conform careia statele membre ar trebui sa dispuna de o strategie corespunzatoare privind incluziunea romilor inainte de a beneficia de asistenta in domeniu prin intermediul Fondului Social European, in perioada financiara 2014-2020.”

In strategiile lor, toate statele membre admit necesitatea reducerii decalajului dintre romi si restul populatiei in cele patru domenii-cheie stabilite de Comisia Europeana.

Majoritatea statelor membre au prezentat masuri specifice cu privire la modul in care intentioneaza sa atinga obiectivele convenite.

Printre exemplele bune se numara:

-promovarea incluziunii romilor in domeniul educatiei in Slovenia, Spania si Finlanda;

-programe pentru imbunatatirea ocuparii fortei de munca in Bulgaria si Spania;

-sprijin pentru accesul romilor la asistenta medicala in Ungaria, Irlanda si Romania si masuri pentru imbunatatirea conditiilor de locuit in Franta si Ungaria (pentru mai multe exemple, a se vedea anexa).

Un alt aspect pozitiv este acela ca toate statele membre au raspuns apelului Comisiei de a infiinta puncte de contact nationale pentru a urmari punerea in aplicare a strategiilor nationale. Acest fapt arata ca exista o vointa politica puternica pentru a raspunde provocarilor legate de integrarea romilor.

Cu toate acestea, evaluarea subliniaza, de asemenea, ca majoritatea statelor membre nu au alocat pana acum resurse bugetare suficiente pentru incluziunea romilor. Numai 12 tari au indicat in mod clar fondurile alocate, indiferent daca acestea provin din surse nationale sau europene, si au prezentat sume specifice pentru masurile de politica privind incluziunea romilor in documentele lor de strategie (Bulgaria, Republica Ceha, Grecia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia, Slovacia si Suedia).

Pentru fiecare dintre cele patru domenii-cheie pentru integrarea romilor, Comisia adreseaza recomandari de politica statelor membre si ofera feedback adaptat privind fiecare strategie nationala, subliniind elementele fundamentale si identificand principalele lacune.

Comisia va evalua periodic masurile intreprinse de statele membre ca o continuare a raportului. Comisia va publica rapoarte anuale privind progresele inregistrate ca urmare a masurilor adoptate la nivel national in conformitate cu Cadrul UE. Aceste rapoarte privind progresele inregistrate nu numai ca vor permite mentinerea, fara indoiala, a integrarii romilor pe agenda UE, ci vor crea si o presiune inter-pares, care va stimula statele membre sa puna in aplicare recomandarile Comisiei, precum si actiunile pe care ele insele le-au anuntat in strategiile lor.

Romii – minoritatea cea mai numeroasa din Europa – sunt adesea victime ale rasismului, discriminarii si excluziunii sociale. Multi copii romi traiesc inca pe strazi, in loc sa mearga la scoala. Deseori, romii nu beneficiaza de sanse reale pe piata fortei de munca. Femeile rome sunt in continuare victime ale actelor de violenta si exploatarii.

Intr-un raport publicat de Agentia pentru Drepturi Fundamentale privind situatia romilor in unsprezece state membre (a se vedea: http://fra.europa.eu/), se arata ca, din romii care au facut obiectul analizei, unul din trei este somer, 20% nu beneficiaza de asigurare de sanatate, iar 90% traiesc sub pragul saraciei. Multi se confrunta cu prejudecati, intoleranta, discriminare si excluziune sociala in viata lor de zi cu zi. Sunt marginalizati si cei mai multi traiesc in conditii socio-economice extrem de precare.

Guvernele inregistreaza pierderi in materie de crestere a veniturilor si productivitatii din cauza ca talentele potentiale ar putea fi irosite. In aceasta perioada de criza, imbunatatirea integrarii economice si sociale a tuturor cetatenilor UE este, prin urmare, absolut necesara – dar, pentru ca aceasta sa fie eficace, este nevoie de o actiune concertata la toate nivelurile in vederea abordarii cauzelor multiple ale excluziunii. Studiul realizat de Banca Mondiala sugereaza ca integrarea completa a romilor ar putea genera beneficii de aproximativ 0,5 miliarde euro pe an pentru economiile anumitor tari, prin imbunatatirea productivitatii, reducerea cheltuielilor sociale si cresterea veniturilor din impozite.

Cadrul UE pentru Strategiile Nationale de Integrare a Romilor are ca obiectiv sa aduca schimbari concrete in viata romilor printr-o modificare a modului de abordare a incluziunii acestora. In locul unei abordari fragmentate, care se concentreaza pe proiecte individuale, Cadrul UE plaseaza pentru prima data incluziunea romilor la nivelul UE si stabileste o legatura clara intre aceasta si Strategia Europa 2020, strategia de crestere a UE. In plus, coerenta programelor nationale de reforma cu strategiile nationale de integrare a romilor va fi analizata in cadrul semestrului european si, dupa caz, statele membre vor fi invitate sa abordeze problema incluziunii romilor in cadrul programelor lor nationale de reforma.

Multe dintre domeniile in care se impune o mai buna integrare a romilor, cum ar fi educatia, ocuparea fortei de munca, sanatatea si locuintele, sunt in primul rand de competenta autoritatilor nationale sau regionale. Cu toate acestea, UE are un rol important in coordonarea actiunilor statelor membre si in acordarea de asistenta prin instrumentele sale financiare, inclusiv prin intermediul fondurilor structurale si sociale.

Comentarii

comentariu

About the Author

-