Published On: mar, Mai 22nd, 2012

Programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca

Share This
Tags

Angajatorii braileni pot recurge la calificarea propriilor angajati prin programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, conform prevederilor legale.

Astfel, poate fi incadrata, ca ucenic in munca, orice persoana fizica ce a implinit varsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, si nu detine o calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca.

„Persoana fizica poate incheia un contract de ucenicie la locul de munca, in calitate de ucenic, si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul scris al parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala. Lipsa acordului parintilor sau al reprezentantilor legali atrage dupa sine nulitatea absoluta a contractului de ucenicie. In vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia de:

- a desemna un coordonator de ucenicie, salariat al angajatorului, care  sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa detina calificarea pentru ocupatia/calificarea pentru care se organizeaza programul de ucenicie;

b) sa aiba o experienta profesionala in ultimii 10 ani de cel putin 5 ani in ocupatia pentru care este necesara calificarea pentru care se organizeaza programul de ucenicie la locul de munca;

c) sa nu aiba cazier judiciar;

d) sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic.

- a asigura ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare astfel incat coordonatorul de ucenicie sa isi indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului;

- a organiza evaluarea pregatirii teoretice si practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, si de a suporta costurile evaluarii si certificarii formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca”, se arata intr-un comunicat de presa dat publicitatii de AJOF Braila.

Lista actualizata a centrelor de evaluare si certificare a competentelor poate fi accesata de pe  site-ul Autoritatii Nationale pentru Calificari (ANC) http://www.anc.gov.ro/ . Durata contractului de ucenicie la locul de munca nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 12 luni. De asemenea, ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare. Angajatorul care incheie un contract de ucenicie la locul de munca, conform prezentei legi, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumã egala cu 60% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Angajatorii care doresc sa-si califice prin ucenicie la locul de munca proprii angajati sunt rugati sa comunice aceasta intentie Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila, in cel mai scurt timp.

Informatii suplimentare privind ucenicia la locul de munca sunt oferite la Centrul de Formare Profesionala al A.J.O.F.M. Braila, ce se afla situat pe strada Sergent Tataru, nr.2, Corp B, etaj 3, sau la numerele de telefon 0239/613080, respectiv 0239/613034, persoana de contact Luca Argentina.

Comentarii

comentariu

About the Author

-