Published On: joi, Mai 3rd, 2012

Obligatii declarative cu termen luna mai 2012

Share This
Tags

Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila informeaza contribuabilii ca, in luna mai 2012 trebuie sa depuna la organul fiscal competent, dupa caz, documentele precizate mai jos:

Termen 8 mai 2012, inclusiv

Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de T.V.A., care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in România , formular 092.Se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna aprilie 2012 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala, devenind platitori de T.V.A. lunar.

Reglementare : O.P.A.N.A.F. nr.1.165/2009

Termen 10.mai.2012, inclusiv

Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de T.V.A. in conditiile art.152 alin.(7) din Codul Fiscal,in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal,formular 096.Se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal,cu perioada fiscala luna calendaristica, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii : nu au depasit plafonul de scutire de 35.000 in cursul anului calendaristic precedent si nu au depasit plafonul de scutire pentru anul in curs calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului. Reglementare : art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.53/2012.

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010. Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. in urma depasirii plafonului legal de scutire(35.000 Euro, la cursul B.N.R. de la data aderarii la Uniunea Europeana – 3,3817lei).

Reglementare :art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M.E.F.nr.2.296/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 070. Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. in urma depasirii plafonului legal de scutire(35.000 Euro, la cursul B.N.R. de la data aderarii la Uniunea Europeana – 3,3817lei).

Reglementare :art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de catre persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. in urma depasirii plafonului legal de scutire(35.000 Euro, la cursul B.N.R. de la data aderarii la Uniunea Europeana – 3,3817lei).

Reglementare :art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007 cu modificarile si completarile ulterioare

Termen 25.mai.2012, inclusiv

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2012.

Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.101/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, formular 112.cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii aprilie 2012.

Decontul de taxa pe valoarea adaugata, formular 300, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2012.

Reglementare: art.156 indice 2 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare,    O.P.A.N.A.F.nr.3.665/2011.Atentie: Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de T.V.A.conform art.152 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,pâna la 10.aprilie.2012.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formular 301, pentru contribuabilii inregistrati in scopuri de T.V.A., conform art.153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125 indice 1, alin.(3), contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Reglementare:art.156 indice 3 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.30/2011

Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in România si de catre persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România, formular 224, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2012.

Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.52/2012

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna aprilie 2012.

Reglementare: art.156 indice 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.76/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratie informativa privind livrarile, prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, formular 394.pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna aprilie 2012,  de catre platitorii de T.V.A. cu perioada fiscala lunara. Reglementare :O.P.A.N.A.F. nr.3.596/2011.

Declaratie privind T.V.A. datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9) lit.a)-e) din Codul Fiscal, formular 311.Se depune pâna la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153 alin 9.lit.a)-e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata T.V.A. aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau servicii efectuate ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de T.V.A.

Reglementare:  O.P.A.N.A.F. nr.418/2012

Declaratie privind veniturile realizate din România, formular 200.Se depune de persoanele fizice care au realizat in anul 2011 in mod individual sau in asociere venituri in bani sau in natura din România provenind din : cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole pentru care venitul net se determina in sistem real, transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, operatiuni de vânzare cumparare de valuta la termen.

Reglementare : art.83, alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.52/2012.

Declaratie privind veniturile realizate in strainatate, formular 201.Se depune de persoanele fizice rezidente române cu domiciliul in România care au realizat in anul 2011 venituri din strainatate, ca urmare a desfasurarii activitatii in strainatate provenind din : profesii libere, activitati comerciale, valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, dividende, dobânzi, premii, jocuri de noroc, transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, câstiguri din transferul titlurilor de valoare, operatiuni de vânzare cumparare de valuta la termen, etc.

Reglementare: art.90, alin.(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.52/2012.

Declaratie privind venitul estimat/norma de venit, formular 220.Se depune de persoanele fizice care in anul 2011 au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior.

Reglementare : art.81, alin.(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.52/2012.

Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit, formular 221. Se depune de contribuabilii care realizeaza venituri in bani sau in natura in anul 2012, anterior datei de 25.mai.2012, din agricultura (cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea), pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit.

Reglementare: art.74, alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.52/2012.

Declaratia privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale, formular 223. Se depune de catre asocierile care, in anul anterior, au realizat pierderi si cele care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum si cele care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de cel din anul fiscal anterior.

Reglementare :  art.81, alin.(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.52/2012.

Cerere privind destinatia sumei reprezentând pâna la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem locativ pentru domeniul locativ, formular 230. Se depune de catre persoanele fizice care in anul 2011 au realizat venituri sub forma de salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii (au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile ulterioare si solicita restituirea acestora, opteaza pentru virarea unei sume reprezentând pâna la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor non profit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau a unitatilor de cult, solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an).

Reglementare: art.57, alin.(4) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.52/2012.

Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2012. Se depune de catre detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora.

Reglementare : O.G.nr.77/2011

Termen  29.mai.2012 inclusiv

Situatiile financiare anuale.Se depun de societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare dezvoltare, pentru exercitiul financiar 2011.

Reglementare: Legea nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare

Comentarii

comentariu

About the Author

-