Published On: lun, Mai 14th, 2012

Forţă de muncă ieftină, pentru firmele dispuse să lucreze cu deţinuţi

Share This
Tags

Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti pune la dispoziţie celor interesaţi forţă de muncă specială (persoane private de libertate), pe perioade de timp determinate (1-12 luni), în condiţii avantajoase şi cu un număr variabil de persoane.

Folosirea forţei de muncă speciale poate fi o soluţie eficientă pentru societăţile care doresc stabilitate şi rentabilitate în activităţile desfăşurate. Serviciile oferite adaptate activităţilor desfăşurate, precum şi sistemul de lucru simplu (contracte de colaborare, facturi şi spaţii de lucrări, etc.) sunt argumente pentru care sperăm să alegeţi unităţile noastre ca partener pe termen lung”, se arată într-un comunicat dat publicităţii.

Conducerea penitenciarului prezintă şi avantajele colaborării cu  această unitate, care nu sunt deloc de neglijat:

„* Asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durata derulării contractului, ţinând cont de nevoile beneficiarului şi continuitatea serviciilor prestate pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor;

*Asigurarea spaţiilor de producţie în interiorul penitenciarului;

* Negocierea tarifelor în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate, durata contractului şi numărul de persoane private de libertate implicate;

* Scutirea de la plată a obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fond de şomaj, etc.;

*Cheltuielile totale ale desfăşurării activităţii cu persoane private de libertate sunt exclusiv cele determinate de remunerarea acestora pentru lucrările efectuate şi nu implică contribuţii financiare sau plata unor taxe suplimentare;

* Folosirea la muncă a persoanelor private de libertate nu implică încheierea unor contracte cu acestea, ci doar încheierea unui contract de prestări servicii între societate şi unitatea penitenciară;

* Oprirea procesului de producţie, la solicitarea dumneavoastră, pe anumite perioade de timp, din cauze obiective, fără ca aceasta să atragă cheltuieli suplimentare din partea societăţii dumneavoastră;

* Siguranţă asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor şi utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora;

* Paza şi hrana persoanelor private de libertate sunt asigurate de către administraţia locului de deţinere, fără a implica alte costuri suplimentare din partea beneficiarului;

* Supravegherea şi coordonarea lucrărilor sunt asigurate de către personalul propriu în colaborare cu reprezentanţii societăţii dumneavoastră.

Serviciile noastre deservesc o gama diversă de activităţi, cum ar fi:

* Prestări servicii mobilier tâmplărie lemn şi activităţi auxiliare (cu asigurarea materialelor de către client) * Lucrări necalificate (Lucrări în domeniul construcţiilor civile, rutiere şi feroviare, etc.; Lucrări în agricultură; Lucrări privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor, lucrări de curăţenie, manipulat materiale, etc.;

Întreţinere şi amenajare spaţii verzi

Documentele necesare pentru perfectarea unei colaborari de acest tip sunt următoarele:

1. Pentru persoane juridice:

a) copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului;

b) declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situaţiile prevăzute la art. 180-181 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) dovada bonităţii financiare certificată prin ultimul bilanţ contabil sau achitarea unui avans lunar în procent de 40% din valoarea lunară a prestaţiei de servicii cu regularizarea acestuia lunară;

d) declaraţie autentificată la notar, pe proprie răspundere, că nu are obligaţii de plată restante către unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

2. Pentru persoane fizice:

a) actul de identitate:

b) achitarea în avans, a contravalorii estimate a serviciilor, în cazul în care perioada de derulare a contractului este mai mică de o lună. Pentru contractele ce urmează să se deruleze pe o perioadă mai mare de o lună, beneficiarul va achita în avans, în luna în curs, contravaloarea estimată a lucrărilor ce urmează a fi realizate în luna următoare.

Comentarii

comentariu

About the Author

-