Published On: joi, Mai 24th, 2012

29 mai, ultima zi pentru depunerea situatiilor financiare anuale

Share This
Tags

Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila reaminteste contribuabililor ca, data de 29 mai 2012 inclusiv este termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale, a raportarilor anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (M.F.P.).

Au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate. Situatiile financiare anuale la 31.12.2011 intocmite de aceste entitati se depun la unitatile teritoriale ale M.F.P. si vor fi insotite de formularele „Date informative”, cod 30, si „Situatia activelor imobilizate”, cod 40

Entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei  al sumei de 35.000 euro si au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate intocmesc situatii financiare anuale simplificate la 31.12.2011 potrivit O.M.F.P. nr.2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

Important! Cursul de schimb utilizat pentru incadrarea in criteriile de marime prevazute de O.M.F.P.nr.3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, este cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R.valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor in mod gratuit de catre unitatile teritoriale ale M.F.P., sau poate fi descarcat de pe site-ul A.N.A.F.,la adresa: www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/Descarcare declaratii/Situatii financiare.

De retinut! Formatul electronic al situatiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fitier PDF avand atasat un fisier „xml” si un fisier cu extensia „zip”.Fisierul  cu extensia „zip”va contine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10 MB a fisierului PDFla care este atasat  fisierul cu extensia „zip”.

Baza legala: Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M.F.P. nr. 52/2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale M.F.P.; O.M.F.P. nr.3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene.

Comentarii

comentariu

About the Author

-