Published On: Soare, Apr 8th, 2012

O mână de ajutor pentru tinerii aflaţi în dificultate

Share This
Tags

* tinerii de până în 25 de ani confruntaţi cu riscul excluderii profesionale pot beneficia de acompaniament social pentru a-şi găsi un loc de muncă

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj angajatorilor care încadrează în muncă tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 ani o sumă lunară reprezentând salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de 75 la sută din câştigul salarial mediu net pe economie. Potrivit unui comunicat dat publicităţii, această sumă lunară se acordă până la împlinirea de către angajat a vârstei de 25 ani, in baza unui “contract de solidaritate” incheiat pe o durata între 1 si 2 ani: „Readucem în atenţia tinerilor, cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 ani, aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, care doresc să obţină sprijin pentru a ocupa un loc de muncă, faptul că pot beneficia de acompaniament social, conform Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale. Au prioritate pentru a încheia contracte de solidaritate cu agenţia tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 ani care fac parte din următoarele categorii: tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor private autorizate în domeniul protecţiei copiilor; tineri singuri cu copii în întreţinere; tineri familişti cu copii în întreţinere; tineri familişti fără copii în întreţinere; tineri familişti care au executat pedepse privative de libertate; alte categorii de tineri aflaţi în dificultate. La alte categorii de tineri aflaţi în dificultate, sunt definiţi de lege ca fiind persoanele care beneficiază de venitul minim garantat sau fac parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat, în conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi se află în cel puţin două dintre următoarele situaţii: nu are loc de muncă; nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă; locuieşte în condiţii improprii; are unul sau mai mulţi copii în întreţinere; este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate; are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav accentuat ori invaliditate gradul I sau II; a executat o pedeapsă privativă de libertate”.

Contractul de solidaritate încheiat între tinerii brăileni cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 ani şi AJOFM Brăila prevede: AJOFM asigură servicii de consiliere profesională şi mediere, identifică şi plasează beneficiarul pe un loc de muncă corespunzător; beneficiarul (tânărul cu vârsta cuprinsă între 16 – 25 ani) participă la serviciile de consiliere profesională şi mediere oferite de agenţie şi acceptă oferta de loc de muncă a agenţiei. Cei interesati se pot prezenta la sediul AJOFM Brăila din B-dul Dorobanţilor, nr. 603 – 605, biroul nr. 3.

Comentarii

comentariu

About the Author

-