Published On: vin, Apr 6th, 2012

31 mai – termenul-limita de depunere a cererilor pentru prima de asigurare a culturilor agricole

Share This
Tags

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Braila  informeaza ca cererile de solicitare a ajutorului de stat in agricultura privind plata primelor de asigurare se depun pana la data de 31 mai 2012.

Ajutorul de stat se refera la politele de asigurare incheiate cu societatile de asigurare-reasigurare platite, pentru culturile infiintate in toamna anului 2011.

Conform H.G. nr. 756/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul de stat se acorda sub forma de rambursare a unei cote procentuale din costul primelor de asigurare platite de catre producatorii agricoli, respective 70% pentru politele care prevad acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile  care pot fi asimilate dezastrelor naturale si 50% pentru politele care prevad acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum si a altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile si/sau a pierderilor cauzate de boli ale animalelor ori ale plantelor sau de infestari parazitare.

Beneficiarii ajutorului de stat sunt intreprinderile mici si mijlocii care desfasoara activitate in domeniul productiei primare agricole, definite conform L 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare si conform Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei, din 6 august 2008.

Cererile se depun insotite de mai multe documente, printre care centralizatoarele politelor de asigurare, dovada contului  activ la trezorerie, declaratia pe propria raspundere cu privire la incadrarea beneficiarului in una dintre categoriile: microintreprindere sau intreprindere mica ori mijlocie, copia certificatului de inregistrare continand numarul de ordine din Registrul Comertului si/sau codul unic de inregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice, declaratia pe propria raspundere cu privire la faptul ca nu este in dificultate financiara in sensul prevederilor Liniilor directoare comunitare, copia politelor de asigurare incheiate pentru culturile agricole, documentele de plata a primelor de asigurare aferente acestora, documentul din care sa reiasa ca obiectul de activitate il constituie exploatarea terenurilor agricole si nu in ultimul rand copia cererii unice de plata pe suprafata pentru anul respectiv, inregistrata la APIA, din care rezulta structura culturilor agricole.

Toate documentele depuse in copie vor purta sintagma”conform cu originalul”si vor fi semnate si stampilate de catre solicitant, certificand conformitatea cu documentele originale.

Comentarii

comentariu

About the Author

-