Published On: lun, Mar 26th, 2012

Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor

Share This
Tags

Din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca provenita din randul somerilor, astfel:

1. Pentru incadrarea in munca a absolventilor – angajatorii care incadreaza cu contract de munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare absolvent:

•o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arta si meserii;

•o suma egala cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii se invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;

•o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii se invatamant superior.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap, ai formelor de invatamant mentionate primesc, lunar, sumele  aferente pe o perioada de 18 luni.

2. Pentru incadrarea in munca a somerilor in varsta de peste 45 de ani sau a somerilor care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale – angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri apartinand categoriilor mentionte anterior sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta persoanelor incadrate din aceste categorii, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.

Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din acesta categorie.

3. Pentru incadrarea in munca a persoanelor cu handicap – angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni,  pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare.

Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din acesta categorie.

4. Pentru incadrarea in munca a somerilor care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala – angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri din categoria mentionata anterior, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare.

Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din acesta categorie.

De asemenea, din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform prevederilor Legii nr.116/2002 privind marginalizarea sociala Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila  acorda angajatorilor care incadreaza in munca tineri cu varsta cuprinsa intre 16 si 25 ani, in conditiile unui contract de solidaritate, o suma lunara reprezentand salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de 75 % din castigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistica. Aceasta suma lunara se acorda pana la implinirea de catre angajat a varstei de 25 ani.

Pentru stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, in perioada vacantelor, din bugetul asigurarilor pentru somaj se acorda, conform prevederilor Legii nr.72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, angajatorilor, un stimulent financiar, lunar, egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, pentru fiecare elev si student angajat. Diferenta dintre stimulentul financiar lunar acordat si salariul realizat se suporta de catre angajator din fonduri proprii.

Stimulentul financiar se acorda pe o perioada maxima de 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic.

Nu beneficiaza de acest stimulent financiar angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti anterior datei de incepere a vacantei stabilite potrivit legii, pentru elevii si studentii respectivi.

Comentarii

comentariu

About the Author

-