Published On: joi, Mar 29th, 2012

Revocarea accesului la serviciul de depunere on-line

Share This
Tags

Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila informeaza contribuabilii, detinatori de certificate digitale pentru semnatura electronica, despre procedura de revocare a accesului la serviciul de depunere online.

1.Daca revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaratii online”se solicita de catre titularul certificatului calificat, atunci acesta completeaza formularul 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii online”care se descarca de la adresa:  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/cerere_151_2009.pdf.

Cererea se listeaza, se semneaza de titularul certificatului si de catre contribuabil, se scaneaza si se transmite prin e-mail pe adresa admin.portal@mfinante.ro.

2.Daca revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicita de o persoana diferita de persoana pentru care acest drept a fost obtinut, formularul 151 se depune in format hârtie, semnat si stampilat de catre contribuabil, la unitatea fiscala in a carei raza contribuabilul isi are domiciliul fiscal.Cererea va fi insotita de :

- actul de autorizare a functionarii contribuabilului, in original si copie

- documentul de identitate al persoanei care solicita revocarea certificatului digital, in original si copie.

- imputernicire eliberata de contribuabil, din care rezulta dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului Depunere declaratii online.

Atentie : Prin formularul 151 nu se anuleaza certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul de depunere declaratii fiscale online.

Persoanele interesate pot consulta site-ul A.N.A.F., la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/Informatii depunere declaratii/Instructiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaratiilor

Comentarii

comentariu

About the Author

-