Published On: vin, Mar 16th, 2012

Impunerea veniturilor din arendare

Share This
Tags

Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila informeaza persoanele interesate ca, incepand cu data de 1.ianuarie.2012, contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, au obligatia inregistrarii contractelor de arenda/rapoartelor juridice la organul fiscal in raza caruia au domiciliul in termen de 15 zile de la incheierea acestora.De asemenea, contribuabilii sunt obligati sa precizeze in scris in contractul/raportul juridic modalitatea de impunere a venitului net, cote forfetare sau sistem real.

Venitul brut realizat din activitatea de arendare se stabileste pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti si reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite.

In cazul in care arenda se exprima in natura, evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene.

Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit (arendatorii) la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final.

Impozitul calculat si retinut pentru veniturile din arenda se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut si se declara in formularul 100 „Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat” la randul 11 „Impozit pe venituri din arenda”de catre platitorul de venit care poate fi : persoana fizica neautorizata, persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala, persoana juridica. Declararea si plata acestui impozit se face pe baza CNP-ului sau codului fiscal in functie de forma de organizare a arendatorului.

Persoanele fizice care obtin venituri din arenda si pentru care impozitarea se face prin metoda cotei forfetare, nu au obligatia depunerii formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania”.

Contribuabilii care realizeaza venituri din arendare si au optat in contractul incheiat cu arendatorul pentru determinarea venitului net in sistem real, nu datoreaza plati anticipate in cursul anului in contul impozitului pe venit. Acestia  au obligatia depunerii formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania” pana la data de 25.mai a anului urmator anului de realizare a venitului in care vor mentiona veniturile realizate si cheltuielile efectuate conform evidentei in partida simpla pe care au obligatia de a o conduce in baza O.M.F.P. nr.1.040/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

Plata impozitului se va efectua in termen de 60 de zile de la confirmarea primirii formularului 250 „Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice”, formular remis de organul fiscal ulterior prelucrarii declaratiei 200.

Veniturile din arenda realizate in anul 2011 se vor declara si plati conform legislatiei in vigoare pana la 31.12.2011.Declararea se va face in formularul 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania” cu termen de depunere 25.mai.2012, iar plata impozitului se va efectua pe baza formularului 250 „Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice”, in termen de 60 de zile de la confirmarea primirii deciziei.

In contractele de arenda aflate in derulare la data de 1.ianuarie.2012, contribuabilii sunt obligati sa-si exercite in scris optiunea privind modalitatea de impunere aleasa (cota forfetara sau sistemul real), prin incheierea unui act aditional inainte de efectuarea primei plati, act aditional care trebuie sa fie inregistrat la organul fiscal in termen de 15 zile de la incheiere.

Comentarii

comentariu

About the Author

-