Published On: joi, Mar 29th, 2012

Declararea T.V.A. de plata la bugetul de stat prin formularul 311

Share This
Tags

Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila informeaza contribuabilii persoane impozabile inregistrate in scopuri de T.V.A. ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.199/27.03.2012 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr.418/2012 prin care a fost aprobat modelul si continutul formularului 311 „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin.(9) lit.(a) – e) din Codul Fiscal”

Formularul 311 se utilizeaza la declararea sumei reprezentand T.V.A., de plata la bugetul de stat, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de T.V.A.a fost anulat conform art.153 alin.(9) lit.(a) – e) din Codul Fiscal si care au efectuat, in perioada in care nu au cod valid de T.V.A., livrari de bunuri/prestari de servicii, respectiv achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata T.V.A.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de T.V.A.care intra sub incidenta art.153 alin.(9) lit.a) – e)din Codul Fiscal carora organele fiscale le anuleaza inregistrarea in scopuri de T.V.A. sunt:

-persoanele impozabile declarate inactive conform prevederilor art.78 indice 1 din O.G. nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

-persoanele impozabile care au intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii.

-persoanele impozabile ai caror asociati/administratori sau persoanele impozabile insasi care au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art.2 alin.(2) lit.a) din O.G. nr.75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, (atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz).

-persoanele impozabile care nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa, dar nu sunt declarate inactive si nu se afla in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, potrivit legii.

-persoanele impozabile care in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au evidentiate achizitii de bunuri sau servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare.

Declaratia se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate si/sau achizitiile de bunuri si/sau servicii pentru care persoana este obligata la plata taxei.

Declaratia se depune la organul fiscal in acarui evidenta persoana impozabila este inregistrata ca platitor de impozite si taxe, fie la registratura,direct sau prin imputernicit, sau la posta, prin scrisoare recomandata.

Declaratia se completeaza de catre contribuabil sau de catre imputernicit inscriind cu majuscule, citet si corect,toate datele prevazute de formular.

Atentie !

Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi formular, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.

Rectificarea nu este posibila pentru perioade fiscale  care au fost supuse inspectiei fiscale sau pentru care este in curs de derulare o inspectie fiscala.

Comentarii

comentariu

About the Author

-