Published On: lun, Mar 5th, 2012

Agricultorii isi pot viza carnetele de rentieri

Share This
Tags

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in perioada 01 martie – 31 august 2012, rentierii se pot prezenta la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, in baza unei procuri autentice/curatela/hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila.

De asemenea, rentierul agricol trebuie sa prezinte documentele carnetului de rentier agricol, actul de identitate in original, documentele care sa contina coordonatele bancare (optional), decizia de la comisia de expertiza medicala  pentru gradele de invaliditate I si II (daca decizia nu prevede ca dosarul este nerevizuibil), in original si in copie.

Renta viagera agricola inceteaza la data decesului rentierului. In cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia in anul respectiv poate fi incasata de mostenitorii sai. In acest caz, mostenitorii vor prezenta la oricare centru judetean al APIA,  respectiv al municipiului Bucuresti sau la sediul central al APIA si actul de succesiune (certificat de mostenitor, certificat de legatar, hotarâre judecatoreasca de succesiune investita cu formula ,,definitiva si irevocabila”, certificat  de calitate de mostenitor).

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2010 privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia cu modificarile ulterioare.

Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.

OMADR/OMF nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Titlului XI „Renta viagera agricola” Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.

Comentarii

comentariu

About the Author

-