Published On: joi, Feb 16th, 2012

Rentierii isi pot viza carnetul incepand cu 1 martie

Share This
Tags

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura–Centrul Judetean Braila informeaza rentierii ca in perioada 1 martie-31 august 2012, se pot prezenta la sediul institutiei pentru vizarea carnetului de rentier agricol si acordarea rentei agricole aferente anului 2011.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se va prezenta personal sau prin mandatar, in baza unei procuri autentice, avand asupra sa carnetul de rentier agricol, actul de identitate in original si un document coordonate bancare(optional).

In cazul in care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitata prin mandatar, acesta trebuie sa prezinte documente suplimentare, respective cartea de identitate/buletinul de identitate al mandatarului in original si in copie si procura autentificata, in original si in copie.

APIA Braila face mentiunea ca renta viagera agricola este personala, netransmisibila si inceteaza la data decesului rentierului agricol.

In cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia poate fi incasata de mostenitorii sai, la prezentarea urmatoarelor documente: carnetul de rentier al defunctului, certificatul de deces ( original si copie), certificat de mostenitor/act de succesiune/orice alt act notarial care poate dovedi calitatea de mostenitor al defunctului (original si copie), B.I/C.I. a mostenitorului (original si copie), imputernicire/declaratie notariala din care sa reiasa acordul celorlalti mostenitori privind solicitarea si incasarea rentei viagere agricole datorata rentierului (in cazul in care sunt mai multi mostenitori) (original) si un document privind coordonatele bancare.

Potrivit prevederilor art 7 –Titlul XI din Legea 247/2005 cu modificarile si completarile ulterioare „renta viagera agricola se plateste daca terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, intreg anul calendaristic. In cazul in care contractul de arendare inceteaza, renta viagera agricola se va plati in anul urmator doar daca rentierul incheie, in maximum 30 de zile de la incetare, un nou contract, considerandu-se astfel continuitate in arendare”.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan instrainat/pentru care s-a incheiat acordul cu investitorul si echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan.

Plata rentei viagere se face in lei prin raportare la cursul mediu de schimb calculat de  Banca Nationala Romana, asa cum prevede art.4 din Legea nr.247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, din anul pentru care aceasta se datoreaza.

Comentarii

comentariu

About the Author

-