Published On: joi, Feb 9th, 2012

Formularul 230 – pentru brailenii care vireaza 2% din impozitul pe venit catre ONG

Share This
Tags

Potrivit prevederilor legale in vigoare, contribuabilii braileni pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea si depunerea formularului 230 – “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”, reglementat prin  OPANAF nr.52/2012.

De asemenea, contribuabilii braileni si nu numai pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise, castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea si depunerea formularului 200 – “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”, reglementat prin OPANAF nr.52/2012.

Pentru veniturile aferente anului 2011, termenul de depunere al formularelor mentionate este data de 25 mai 2012, inclusiv.

Formularul 200 se poate depune si on-line, daca contribuabilul dispune de un certificat digital calificat, obtinut conform prevederilor legale, sau a imputernicit o persoana care detine acest certificat.

Formularele 200 si 230 se pot obtine de la sediul unitatilor fiscale sau descarcate de pe site-ul ANAF – pagina de asistenta contribuabili/toate formularele.

In legatura cu procedura completarii si depunerii formularelor pentru exercitarea optiunii de virare a 2% din impozitul anual datorat,  Directia judeteana a Finantelor Publice Braila precizeaza ca, potrivit prevederilor art.17 coroborate cu cele ale art.18 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilul este subiect al raportului juridic fiscal, care isi poate indeplini obligatiile fiscale si printr-un imputernicit, desemnat potrivit legii.

De asemenea, conform prevederilor Instructiunilor de completare a formularelor, aprobate prin OMFP nr. 52/2012, cererile 230, se depun direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Comentarii

comentariu

About the Author

-