Published On: vin, Feb 24th, 2012

Declaratia 205 pentru anul 2011

Share This
Tags

Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila informeaza operatorii economici care retin impozit pe venit beneficiarilor persoane fizice ca, pana miercuri, 29 februarie 2012 inclusiv, trebuie sa depuna la organul fiscal, „Declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” in anul 2011, formular 205.

Platitorii de venituri care in anul 2011 au avut obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa au obligatia depunerii formularului 205 „Declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”. Contribuabilii care au obligatia depunerii acestei declaratii sunt:

1.Platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, cu exceptia veniturilor de natura salariala si asimilate acestora, pentru veniturile realizate din: drepturi de proprietate intelectuala, vanzarea bunurilor in regim de consignatie, contracte de agent, contracte de comision/mandat comercial, activitatea de expertiza contabila, tehnica, judiciara si extrajudiciara, activitati desfasurate in baza conventiilor/contractelor civile incheiate potrivit Codului Civil, activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica, microintreprindere, castigurile din operatiuni de vanzare cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si alte operatiuni similare, castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, dividende, dobanzi, castiguri din transferul valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si a partilor sociale, lichidarea persoanei juridice, premii si jocuri de noroc, pensii, activitati agricole, alte surse;

2.Intermediari, societatile de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru castigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;

3.Platitorii de venituri din activitati agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, potrivit art.74 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru care nu s-a retinut impozit in conformitate cu prevederile Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr.190/2009.

Contribuabilii   prevazuti la punctul 2, care pentru anul 2010 au completat si depus formularul 206 „Declaratie informativa privind castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise”, pentru anul 2011 vor completa si depune formularul 205.

Platitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat si pus la dispozitie de A.N.A.F., care poate fi obtinut de la unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe site-ul A.N.A.F., la adresa www.anaf.ro, sectiunea Asistenta contribuabili, categoria Programe utile/Declaratii fiscale.

Suportul magnetic sau optic va fi insotit de situatia centralizatoare, prevazuta la sectiunea II – Date recapitulative – listata, semnata si stampilata conform legii.

In situatia in care dupa depunerea declaratiei se constata date eronate sau date care nu au fost cuprinse in declaratiile initiale, se completeaza si se depune formularul 205 numai cu pozitiile corectate sau cele care nu au fost declarate anterior.

In cazul cand trebuie eliminata o pozitie declarata anterior, in tabelul IV – Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate pe beneficiari de venit – pe tipuri de venit se vor inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit,  iar in coloanele 4-7 se va inscrie cifra 0.

Nerespectarea obligatiei de depunere a Declaratiei 205 se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 la 5000 lei pentru persoane juridice.

Comentarii

comentariu

About the Author

-