Published On: vin, Feb 3rd, 2012

29 februarie 2012 – termenul-limita pentru depunerea fiselor fiscale pentru anul 2011

Share This
Tags

Directia Generala a Finantelor Publice, prin Directia Judeteana Braila, informeaza ca, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente anului 2011, angajatorii au obligatia sa completeze si sa depuna fisele fiscale pana in ultima zi din luna februarie 2012, inclusiv.

Fisele fiscale se depun la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilii au domiciliul fiscal sau unde sunt luati in evidenta, in format electronic, insotite de borderoul centralizator editat cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat conform legii.

Formatul electronic al formularului se obtine prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie de catre A.N.A.F., la adresa: www.anaf.ro, sectiunea Asistenta contribuabili/Programe utile.

Atentie! Fisele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in cadrul sediilor secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, se depun de catre contribuabilul care le-a infiintat, la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia.

Angajatorii vor edita fisele fiscale in format hartie, in doua exemplare semnate si stampilate, conform legii: unul se pastreaza de catre angajator, iar celalalt se inmaneaza angajatului.

Nerespectarea de catre platitorii de salarii si venituri asimilate salariilor a obligatiilor privind completarea si pastrarea fiselor fiscale, precum si neindeplinirea obligatiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau la terte persoane (inclusiv angajat) a fiselor fiscale in termenul stabilit se sanctioneaza cu amenda : pentru persoanele fizice – de la 500 la 1.000 lei, iar pentru persoanele juridice – de la 1.000 la 5.000 lei.

Important! Potrivit modificarilor aduse Codului Fiscal prin O.G.nr.30/2011, angajatorii nu vor mai avea obligatia completarii si depunerii fiselor fiscale. Aceasta prevedere se aplica incepand cu  drepturile aferente lunii ianuarie 2012 pentru veniturile din salarii si  asimilate salariilor.

Angajatorii vor avea obligatia de a elibera, la cererea angajatilor, un document care sa cuprinda cel putin informatii privind : datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut, document care nu este un formular tipizat.

De asemenea, angajatorii vor avea obligatia de a completa si a depune o Declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul fiscal expirat.

Comentarii

comentariu

About the Author

-