Published On: joi, Feb 2nd, 2012

25 mai – termenul-limita de depunere a declaratiei privind veniturile obtinute din arendare

Share This
Tags

Directia Generala a Finantelor Publice, prin Directia judeteana Braila, aduce la cunostinta contribuabililor ca venitul brut din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal se stabileste pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti si reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite.

In cazul in care arenda se exprima in natura, evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarari ale Consiliilor Judetene, hotarari ce trebuie transmise Directiilor Generale ale Finantelor Publice judetene inainte de inceperea anului fiscal.

Veniturile din arendare realizate in anul 2011 se declara in declaratia privind venitul realizat, care va fi depusa la organul fiscal competent pana la data de 25 mai a anului 2012, plata impozitului efectuandu-se pe baza deciziei anuale de impunere.

Pentru anul fiscal 2012, contribuabilii care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole pot opta pentru retinerea impozitului pe veniturile din arenda de catre platitorii de venit, impozitul fiind final, acestia nemaiavand obligatia depunerii declaratiei „200” anul urmator pana la data de 25 mai sau pot opta pentru determinarea venitului net din arenda in sistem real, avand obligatia sa precizeze in scris la momentul incheierii contractului/raportului juridic modalitatea de impunere aleasa.

In  situatia in care platitorii de venit au obligatia calcularii, retinerii, si platii  impozitului pe veniturile din arenda, acesta se determina  prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra venitului net (venitul net se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a unei cote de 25% reprezentand cheltuieli).  Impozitul astfel calculat si retinut se vireaza la bugetul de stat pana la 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

In cazul contractelor de arendare aflate in derulare la data de 1 ianuarie 2012, contribuabilii care realizeaza venituri din arenda sunt obligati sa isi exercite in scris optiunea privind modalitatea de impunere aleasa, prin incheierea unui act aditional, inainte de data efectuarii primei plati, care sa fie inregistrat la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la incheierea acestuia.

Comentarii

comentariu

About the Author

-