Published On: mie, Ian 25th, 2012

Seminar pe tema uceniciei la locul de munca, organizat de AJOFM Braila

Share This
Tags

AJOFM Braila organizeaza, luni, 30 ianuarie 2012, incepand cu ora 10.00, seminarul cu tema “Programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, reglementate de legislatia in vigoare”, la care sunt invitati sa paticipe reprezentantii angajatorilor din judetul Braila, iar in data de 31 ianuarie 2012, incepand cu ora 10.00, agentia va organiza o intalnire cu potentialii beneficiari, ucenici. Aceaste actiuni vor avea loc la sediul agentiei, din B-dul Dorobantilor, nr.603-605, etaj 3 in sala de sedinte.

AJOFM Braila informeaza angajatorii interesati, ca pot recurge la calificarea propriilor angajati si prin programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, conform legii. Potrivit dispozitiilor legale, poate fi incadrata, ca ucenic in munca, orice persoana fizica ce a implinit varsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, si nu detine o calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca. Persoana fizica poate incheia un contract de ucenicie la locul de munca, in calitate de ucenic, si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul scris al parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala. Lipsa acordului parintilor sau al reprezentantilor legali atrage dupa sine nulitatea absoluta a contractului de ucenicie.

In vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligetia de a desemna un coordonator de ucenicie, salariat al angajatorului. Doritorii trebuie sa detina calificarea pentru ocupatia pentru care se organizeaza programul de ucenicie, sa aiba o experienta profesionala in ultimii 10 ani de cel putin 5 ani in ocupatia pentru care este necesara calificarea pentru care se organizeaza programul de ucenicie la locul de munca, sa nu aiba cazier judiciar si sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic.

AJOFM Braila, asigura ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare astfel incat coordonatorul de ucenicie sa isi indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului. Totodata acestia organizeaza evaluarea pregatirii teoretice si practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, si de a suporta costurile evaluarii si certificarii formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca.

Durata contractului de ucenicie la locul de munca nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 12 luni. De asemenea, ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.

Angajatorul care incheie un contract de ucenicie la locul de munca poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o suma egala cu 60% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj.

Ana-Maria Niculescu

Comentarii

comentariu

About the Author

-