Published On: joi, Ian 26th, 2012

Peste 200 de telefoane mobile gasite anul trecut asupra detinutilor braileni

Share This
Tags

Penitenciarul Braila a prezentat raportul de Activitate desfasurata de personalul institutiei in anul 2011, in prezenta domnului comisar sef de penitenciare Cristian Plesa –  sef Serviciu Cooperare si Programe din cadrul  Administratiei Nationale a Penitenciarelor, a reprezentantilor institutiilor colaboratoare si a personalului penitenciarului.

In cadrul sedintei de bilant au fost prezentate principalele activitati derulate pe parcursul anului 2011 de catre serviciile si compartimentele institutiei, stadiul indeplinirii obiectivelor precum si obiectivele propuse pentru anul in curs.
In fiecare zi cu sprijinul comunitatii locale, Penitenciarul Braila a reusit sa duca la indeplinire o misiune sociala, derivata dintr-o necesitate unanim recunoscuta – reusind sa promoveze idee ca spatiul penitenciar este o zona esentiala a societatii, locuita adesea de oameni asemeni noua care, dintr-un motiv sau altul, au decazut temporar din conditia lor naturala de fiinte libere.
In cadrul penitenciarului functioneaza Biroul Judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, judecator care indeplineste atributiile prevazute de dispozitiile legale stabilite prin Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile aduse prin Legea 83/2010.

In ultima zi a anului 2011, la Penitenciarul Braila se aflau in arest un numar de 731 de persoane. Pe toata durata anului precedent, a fost mentinuta permanent legatura cu presedintii instantelor de judecata, in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor comune privind prezentarea la instanta si solutionarea cât mai urgenta a proceselor penale.
In anul 2011, au fost prezentate la instantele de judecata un numar de 3145 persoane private de libertate, au fost analizate in comisia de propuneri pentru liberare conditionata un numar de 454 persoane private de libertate, din care 316 au fost propuse pentru liberare conditionata iar pentru 138 s-a propus amânarea.

Institutia penitenciarului a urmarit buna desfasurare a transferurilor organizate intre unitatile penitenciare. In 2011, in Penitenciarul Braila, au fost primite prin transfer 1272 persoane private de libertate si au fost transferate 665. Au fost analizate in comisia de individualizare a pedepselor privative de libertate 1220  persoane private de libertate din care 1014 persoane private de libertate  au fost mentinute in acelasi regim, 86 persoane private de libertate au fost trecute la un regim superior din care in 64 de cazuri sesizarea comisiei a fost insusita de Judecatorul Delegat, 22 cazuri nu au fost insusite. In 13 situatii incheierile judecatorului delegat privind regimul de executare al persoanelor private de libertate au fost contestate de administratia penitenciarului, pentru 6 instanta admitându-le, iar 7 au fost respinse.

Au fost aplicate 296 sanctiuni disciplinare din care 69 au fost contestate la judecatorul delegat (52 respinse, 2 admise in parte, 15 anulate de judecatorul delegat).

S-a imbunatatit  calitatea vietii de detentie prin mentinerea de catre persoanele private de libertate a unei legaturi strânse cu familia prin acordarea la timp a drepturilor la vizite (au fost acordate 296 vizite intime cu durata de 2 ore si 17 cu durata de 48 de ore). Au fost acordate 1099 recompense din care 65 recompense cu permisiunea de iesire din penitenciar ( 63 cu durata de 24 ore si 2 cu durata peste 2 zile)
Pentru nerespectarea regulilor privind accesul in penitenciar si incercarea de introducere in penitenciar  a obiectelor interzise au fost aplicate un numar de 19 interdictii de acces in penitenciar persoanelor vizitatoare si au fost sesizate organele statului in vederea efectuarii de cercetari.

Prin sectorul Vizita, s-a acordat dreptul de a primi pachete, vizite si  corespondenta insumându-se astfel un numar de 10167 vizite, 42462  cumparaturi, 5515 pachete,  3613 scrisori,  64773 convorbiri telefonice.
Printre evenimentele negative petrecute pe parcursul anului 2011, s-a numarat gasirea de obiecte interzise asupra persoanelor private de libertate la camerele de detinere si anume, 208 telefoane mobile , 46 SIM – uri si 38 de incarcatoare improvizate
Totodata au existat si cazuri in care s-a incercat introducerea obiectelor interzise prin postul de control, asupra persoanelor vizitatoare fiind descoperite  17 telefoane mobile, 59 SIM – uri, 6 incarcatoare si 2 litri de alcool.
Ana-Maria Niculescu

Comentarii

comentariu

About the Author

-