Published On: mie, Dec 28th, 2011

Contribuabilii pot renunta la obligatia platii de T.V.A.

Share This
Tags

*Exista optiunea ca cei care contribuie la bugetul de stat sa renunte la calitatea de platitori de T.V.A.

Pana la data de 20 ianuarie 2012 persoanele impozitabile inregistrate in scopuri de T.V.A. care, in cursul anului 2011, nu au depasit plafonul de scutire de 35.000 euro, calculat la cursul de schimb valutar de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pot solicita la Directia Generala a Finantelor Publice Braila scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de T.V.A.

Aceasta solicitare de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopul de T.V.A. este valabila inca din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat anularea.

Decontul de taxa prevazut la art.156 indice 2 din Codul Fiscal, pentru operatiunile realizate in cursul lunii ianuarie, se va depune obligatoriu pana la data de 25.februarie.2012, inclusiv.

In ultimul decont de T.V.A. depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, pentru bunurile mobile aflate in stoc, serviciile neutilizate, bunurile imobile, la 31 ianuarie 2012, conform prevederilor art.148 si 149 din Codul Fiscal.

Contribuabilii persoane impozabile inregistrate in scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal, care solicita anularea inregistrarii in scopuri de T.V.A. depun formularul „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de T.V.A. in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul Fiscal (096). Formularul se depune la organele fiscale la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.

Declaratia de mentiuni va fi insotita de balanta de verificare la 31 decembrie 2011, jurnalul de vanzari, dupa caz, si certificatul de inregistrare in scopuri de T.V.A. in original.

Comentarii

comentariu

About the Author

-