Published On: mie, Iul 20th, 2011

În atenţia absolvenţilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă

Share This
Tags

Absolvenţii aflaţi în căutarea unui loc de muncă, care doresc să beneficieze de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, se vor înregistra în evidenţa A.J.O.F.M. Brăila într-o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii.

Înregistrarea absolvenţilor se va realiza la sediul Agenţiei Locale Brăila, din municipiul Brăila, strada Sergent Tătaru, nr.2, corp. B, etaj 3 (în curtea Grupului Şcolar Mihail Sebastian); la Punctul de Lucru Făurei cu sediul în str. Republicii, nr.36, sau la Punctul de Lucru Însurăţei cu sediul în şos.Brăilei, nr.18, în funcţie de localitatea unde îşi au domiciliul, şi vor prezenta următoarele acte/documente:

1. actul de identitate, în original şi copie ;

2. adeverinţă medicală cu menţiunea “apt de muncă”;

3. actul de absolvire a formei respective de învăţământ,  în original şi copie.

Dacă într-o perioadă de 60 zile de la data absolvirii, nu au reuşit să se încadreze în muncă pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj, conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, în condiţiile în care:

- nu urmează o formă de învăţământ  la data solicitării dreptului;

- nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare în luna pentru care se face dovada.

Se consideră că nu au reuşit sau nu au putut să se încadreze în muncă dacă fac dovada că în perioada de 60 de zile de la data absolvirii, s-au înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă sau la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea medierii pentru încadrarea în muncă. Dovada înregistrării la furnizorii de servicii se face cu o adeverinţă eliberată de aceştia prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii.

Din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform Legii nr.76/2002 absolvenţii pot beneficia de:

I.                    Prime de încadrare

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării.

Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării. Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de şomaj ş se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei, cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază din bugetul asigurărilor pentru şpmaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Nu beneficiază de drepturile prevăzute anterior:

a) absolvenţii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu;

b) absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

c) absolvenţii care la data solicitării dreptului urmează o formă de invaţământ;

d) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;

e) absolvenţii pentru care plata indemnizaţei de somaj a fost suspendată la data încadrării în muncă, conform legii, pe o perioadă de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează.

II. Stimularea mobilităţii forşei de muncă

Primă de instalare, neimpozabilă  egală cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referinţă, în  vigoare la data instalării

Se acordă persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizaţii de şomaj se încadrează, cu program normal de lucru, pentru o perioadă de cel putin 12 luni, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul.

Prima se restituie integral de către angajat dacă, într-o perioadă mai mică de 12 luni, de la data încadrării în muncă, încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui. Prima de încadrare, neimpozabilă, egală cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data acordării.

Se acordă persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizaţii de şomaj se încadrează cu program normal de lucru, pentru o perioada de cel putin 12 luni, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la A.J.O.F.M.Brăila cu sediul în municipiul Brăila, b-dul Dorobanţilor, nr.603-605, tel./fax 039/611519.

Comentarii

comentariu

About the Author

-