Published On: lun, Iun 13th, 2011

Prefectura Braila a ramas on line la nivelul anului 2010

Share This
Tags

* desi suntem la mijlocul anului 2011, potrivit site-ului oficial al Prefecturii, activitatea curenta a institutiei se petrece inca in anul 2010 

In conditiile in care unii politicieni locali sunt de parere ca prefecturile nu isi mai au rostul, ca si institutii ale administratiei publice locale, si ca angajatii acestora “nu fac nimic”, site-ului oficial al Prefecturii Braila ar putea constitui un argument solid in sprijinul acestor opinii.

Desi ne aflam la mijlocul anului 2011, site-ul are multe capitole la care n-a mai fost actualizat din 2010 . O minima verificare la capitolul  “Activitate curenta” ne proiecteaza inapoi cu o jumatate de an, iar daca ne vom interesa de “controlul legalitatii actelor”, ne luam cu mainile de cap, fiindca, potrivit site-ului http://www.prefecturabraila.ro, institutia amintita n-a mai verificat niciun act din 2010. Sa-si fi luat specialista angajata pentru verificarea hotararilor dubioase, Daniela Vasioiu, concediu prelungit? Sau sa fi devenit mai lenta in verificari, de cand si-a tras suvite blonde?

Daca ne multumim cu analiza pe anul trecut, aflam ca in anul 2010, au fost emise sau adoptate de catre autoritatile administratiei publice brailene un numar de 53.815 acte administrative, din care : 3121 hotarari ale consiliilor locale, 172 hotarari ale Consiliului Judetean Braila si 49.941 dispozitii emise de primarul municipiului Braila si de primarii unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Braila, precum si 581 dispozitii emise de presedintele Consiliului Judetean Braila. Dintre acestea, 425 au constituit motiv pentru declansarea procedurii prealabile, fiind considerate nelegale de catre specialistii Prefecturii. In 422 de cazuri, autoritatea emitenta a revocat sau a modificat continutul actelor respective, astfel incat Prefectura sa dea avizul de legalitate. Restul de 3 hotarari au fost atacate in contecios administrativ.

Potrivit documentului publicat pe site, “principalele probleme care au facut necesara declansarea procedurii prealabile si atentionarii secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale au fost urmatoarele: * netransmiterea unor acte care au stat la baza adoptarii hotararilor Consiliului Local si la emiterea dispozitiilor primarilor conform dispozitiilor Legii nr. 215/2001, * nerespectarea prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, in cazul vanzarii, concesionarii sau inchirierii bunurilor imobile ce apartin consiliilor locale * temei legal incorect invocat sau incomplet * nerespectarea conditiilor de fond si de forma a actelor administrative, cu respectarea prevederilor Legii nr.24/2000, modificata si completata * lipsa rapoartelor comisiilor de specialitate si a rapoartelor compartimentului de resort, fiind incalcate dispozitiile art.44 din Legea nr.215/2001, republicata * nerespectarea termenului de 5 zile, respectiv de 3 zile pentru convocarea sedintelor ordinare si extraordinare a consiliilor locale * necomunicarea dispozitiilor primarilor in termen de 5 zile si a hotararilor consiliilor locale in termen de 10 zile * indexarea taxelor si impozitelor locale cu nerespectarea conditiilor impuse de Codul fiscal * aprobarea/modificarea bugetului local/planului de achizitii publice cu incalcarea competentelor legale (ex.: se emite dispozitie de catre primar si nu se adopta hotarare de catre consiliul local) * nerespectarea obligatiilor ce le revin angajatorilor in derularea procedurii de concediere colectiva * promovare in clasa (functionar public absolvent de studii superioare) fara organizarea concursului prevazut de lege * acordarea unor sporuri fara respectarea legislatiei in vigoare * efectuarea de angajari fara organizarea concursului * aprobarea utilizarii fondului de rulment prin dispozitie a primarului si nu prin hotarare a consiliului local * lipsa raportului de evaluare a terenului aflat in domeniul privat al comunei, in cazul vanzarii acestuia * aprobarea organigramelor si statelor de functii fara avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici * stabilirea taxelor de pasunat fara respectarea Legii nr.72/2002 * aprobarea componentei unor comisii fara respectarea temeiului legal * reincadrarea personalului fara avizele cerute de Ordinul nr.32/42/2010, respectiv avizul Agentiei Teritoriale de Prestatii Sociale * nerespectarea procedurilor privind achizitiile publice * incetarea unor contracte de munca fara respectarea procedurii prevazute de lege”.

Comentarii

comentariu

About the Author

-