Published On: mie, Iun 8th, 2011

O şansă pentru elevele de etnie romă : burse sociale şi de merit

Share This
Tags

* tinerele interesate îşi pot depune dosarele de aplicaţie în perioada 8 iunie – 29 iulie

Asociaţia Femeilor Rome din România, împreună cu partenerii săi, Centrul de Cercetare si Consultanţă în Domeniul Culturii, Agenţia Naţională pentru Romi şi Centrul European pentru Drepturile Romilor, acordă 400 de burse de merit şi burse sociale în cadrul proiectului „Incluziunea socială a femeilor rome”, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Bursele de merit se acordă elevelor de etnie romă din învăţământul preuniversitar, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani şi femeilor participante la programul „A doua şansă” care au obţinut media generală minimum 8,00 în anul şcolar 2010 – 2011. 

Bursele sociale se acordă elevelor de etnie romă din învăţământul preuniversitar, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani şi femeilor participante la Programul „A doua şansă”, ambele categorii provenind din familii cu o situaţie financiară precară, sub venitul minim garantat.

Valoarea bursei de merit  este de 400 lei lunar, iar a bursei sociale de 300 lei lunar, durata acordării fiind pentru un an şcolar (exceptând perioadele de vacanţă). Beneficiarele vor fi desemnate de o comisie de selecţie, în conformitate cu  criteriile de eligibilitate stabilite în prealabil.

Pentru a fi eligibile, aplicantele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: * să aibă cetăţenie română * să declare apartenenţa la etnia romă * să fie eleve cu vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani şi să studieze în cadrul unor unităţi de învăţământ preuniversitar autorizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau să fie înscrise la Programul „A doua şansă” * să studieze la o instituţie de învăţământ preuniversitar din Bucureşti sau din următoarele judeţe: Arges, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman (Regiunea Sud-Muntenia); Constanţa, Galaţi, Brăila, Tulcea, Buzău, Vrancea (Regiunea Sud-Est); Iaşi, Bacău, Vaslui, Neamţ, Suceava, Botoşani (Regiunea Nord-Est) şi Ilfov (Regiunea Bucureşti-Ilfov). Nu sunt eligibile aplicantele care beneficiază de programe de burse similare în alte proiecte cofinanţate prin Fondul Social European prin POSDRU ori MECTS.

Dosarele de aplicaţie se pot depune în perioada 8 iunie – 29 iulie 2011 (data poştei), pe adresa Asociaţiei Femeilor Rome din România – AFRR (Str. Comana nr.11, sector 1, Bucureşti, cod postal 11273). Formularele necesare a fi completate în vederea aplicării se vor descărca de pe site-ul www.incluziuneafemeilorrome.ro.

Informatii despre proiect sunt disponibile si pe internet (www.incluziuneafemeilorrome.ro; www.fseromania.ro.

PERSOANA DE CONTACT PENTRU APLICANŢI BURSE: Elena Gaicu, Asistent Proiect “Incluziunea sociala a femeilor rome”,  Asociatia Femeilor Rome din Romania, Tel: 0311 054259, Fax: 0378 104239 , elena.gaicu@noicontam.ro .

Comentarii

comentariu

About the Author

-