Published On: lun, Iun 13th, 2011

APIA ii asteapta pe braileni pentru vizarea carnetului de rentier

Share This
Tags

* aceasta operatiune se poate face pana cel tarziu la 31 august

Incepind cu data de 1 februarie 2011, Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura ( APIA)  a preluat activitatea desfasurata de birourile judetene ale Oficiului National de Renta Viagera Agricola.

Obiectul rentei viagere agricole il constituie terenurile cu destinatie agricola situate in extavilan. Renta viagera agricola reprezinta suma de bani platita rentierului agricol care instraineaza sau arendeaza terenurile agricole extravilane aflate in proprietatea sa, ori incheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor Legii nr 1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, avand siguranta unei surse viagere de venituri garantate de stat.

Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 euro/an, pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan instrainat, pentru care s-a incheiat acordul cu investitorul si echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan.

Pentu suprafelele mai mici de 1 ha, suma platita va fi proportionala cu suprafata instrainata sau arendata, respectiv pentru care s-a incheiat acord cu investitorul.

Plata rentei viagere se face in lei, prin raportare la cursul mediu de schimb calculat de Banca Nationala Romana, in anul pentru care aceasta se datoreaza.

Beneficiarii de renta viagera agricola sunt:

a) persoana fizica avand varsta de peste 62 de ani si care detine in proprietate pana la 10 ha teren cu destinatie agricola situat in extravilan, care instraineaza prin acte intre vii sau arendeaza terenurile cu destinatie agricola, ori incheie acord cu investitorul, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 247/2005;

b)persoana pensionata pe caz de boala, gradele I si Il, care, chiar daca nu a implinit varsta de 62 de ani, isi dovedeste incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiza medicala si care instraineaza prin acte intre vii, arendeaza terenuri agricole

extravilane aflate in proprietate sau incheie acord cu investitorul cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2000,

Incapacitatea de a munci se dovedeste cu decizie de la comisia de expertiza medicala, document care va fi prezentat in fiecare an, cu exceptia persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar in decizie se consemneaza “nerevizuibil”, la vizarea carnetului de rentier. Daca nu s-a implinit termenul efectuarii unui nou examen medical, la vizare se prezinta ultima decizie.

c) persoanele prevzute la art. 27 alin (2″1) din Legea nr. 18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv proprietarii sau mostenitorii acestora, care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, care pot cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conforn Legii nr. 18/1991;

d) persoanele care au dobandit terenuri prin mostenire de la cei care au primit titluri de proprietate prin aplicarea L egii nr. 18/1991.

Pentru vizarea carnetelor de rentier, persoanele interesate trebuie sa se prezinte la Centrul Judetean al APIA, in perioada1 martie – 31 august a fiecarui an, cu actul de identitate in original.

Comentarii

comentariu

About the Author

-