Published On: mie, Mai 25th, 2011

Proiect al Ordinii de zi AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN DATA DE 26.05.2011, SALA COMPANIEI DE UTILITĂŢI PUBLICE „DUNĂREA” S.A., ORA 10ºº

Share This
Tags

1) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  Municipiului Brăila, pe anul 2011.

2) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Brăila, pe anul 2011.

3) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila, pe anul 2011.

4) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie        „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2011.

5) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Modificarea Structurii Organizatorice, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, aprobate prin H.C.L.M. Brăila nr.  411/15.12.2010.

6).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Aprobarea menţinerii calităţii de asociat a Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila la Asociaţia «CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ şi DEZVOLTARE DURABILĂ» Brăila.

7).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Înregistrarea Municipiului Brăila în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, utilizând cardul bancar (S.N.E.P.).

8).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea şi completarea H.C.L.M. Brăila nr.223/14.07.2010, modificată şi completată prin H.C.L.M. nr.385/11.11.2010, referitor la „Acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun, unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila”, începând cu data de 1 iulie 2011.

9) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

10).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea cu poz. nr.230 a Cap.C – Sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/2009, conform procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii nr. 12449/25.03.2011.

11).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Completarea cu poz. nr. 390 a Capitolului G – „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente – Spaţii verzi, locuri de joacă şi parcări”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/11.08.2009, conform documentaţiei de cadastru.

12).Proiect de hotărâre iniţiat de domnii consilieri locali Varga Vasile, Damian Doru, Boşneag Sorin Eugen, Costin Iulian Sorin, Rădulescu Daniela Elena şi Mitrofan Daniel privind: Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 4035,00 mp, situat în Brăila, str. Petru Maior nr. 26, solicitantei, Parohia „Sfinţii Apostoli”.

13). Proiect de hotărâre iniţiat de domnii consilieri locali Varga Vasile, Damian Doru, Boşneag Sorin Eugen, Costin Iulian Sorin, Rădulescu Daniela Elena şi Mitrofan Daniel privind: Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 834,00 mp, situat în Brăila, str. Piaţa Traian nr. 23, solicitantei  Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”.

14). Proiect de hotărâre iniţiat de domnii consilieri locali Varga Vasile, Damian Doru, Boşneag Sorin Eugen, Costin Iulian Sorin, Rădulescu Daniela Elena şi Mitrofan Daniel privind: Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 978,00 mp, situat în Brăila, Bd. Al. I. Cuza nr. 23-25, solicitantei, Parohia „Sf. Spiridon Vechi”.

15). Proiect de hotărâre iniţiat de domnii consilieri locali Varga Vasile, Damian Doru, Boşneag Sorin Eugen, Costin Iulian Sorin, Rădulescu Daniela Elena şi Mitrofan Daniel privind: Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 2955,00 mp, situat în Brăila, Şoseaua Buzăului nr. 15D, solicitantei, Parohia „Sf. Spiridon Nou”.

16). Proiect de hotărâre iniţiat de domnii consilieri locali Varga Vasile, Damian Doru, Boşneag Sorin Eugen, Costin Iulian Sorin, Rădulescu Daniela Elena şi Mitrofan Daniel privind: Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 1672,00 mp, situat în Brăila, Şoseaua Buzăului nr. 117, solicitantei, Parohia „Sf. Treime Radu Negru”.

17). Proiect de hotărâre iniţiat de domnii consilieri locali Varga Vasile, Damian Doru, Boşneag Sorin Eugen, Costin Iulian Sorin, Rădulescu Daniela Elena şi Mitrofan Daniel privind: Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 3827,00 mp, situat în Brăila,str. Roşiori nr. 272, solicitantei, Parohia „Sf. Ilie”.

18). Proiect de hotărâre iniţiat de domnii consilieri locali Varga Vasile, Damian Doru, Boşneag Sorin Eugen, Costin Iulian Sorin, Rădulescu Daniela Elena şi Mitrofan Daniel privind: Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 645,00 mp, situat în Brăila,Bd. Al. I Cuza nr. 126, solicitantei, Parohia „Înălţarea Domnului”, în vederea extinderii construcţiilor existente.

19). Proiect de hotărâre iniţiat de domnii consilieri locali Varga Vasile, Damian Doru, Boşneag Sorin Eugen, Costin Iulian Sorin, Rădulescu Daniela Elena şi Mitrofan Daniel privind: Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenlui aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 1232,00 mp, situat în Brăila,str. Şcolilor nr. 38 bis, solicitantei, Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”.

20).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în folosinţă gratuită, Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila, pe durata funcţionării capacităţii energetice, a terenului în suprafaţă de 39,00 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Hipodrom, vis-a-vis de Blocul G.3, în parcarea din faţa centralei termice, pentru amplasarea unui punct de alimentare cu energie electrică, proprietatea solicitantei.

21).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Acceptarea ofertei de donaţie formulată de către S.C. M GLOBE IMOBILIARE S.R.L. Brăila cu privire la trei loturi de teren situate în Municipiul Brăila, Tarlaua nr. 37, identificată cadastral cu nr. 12385, 12386 şi12387.

22).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea întocmirii documentaţiei necesare pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, prin compensare, a terenului în suprafaţă de 5.740,00 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Perimetrul I al R.A. „Administraţia Zonei Libere” Brăila.

23).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui teren în suprafaţă de 2,44 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat pe     B-dul. Independenţei c/c Calea Călăraşilor, în vederea amplasării unui ecran publicitar cu leduri.

24).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 408,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 2893,00 mp, situat în Brăila, Şos. Baldovineşti nr. 16 Lot. 1, solicitantei S.C. DINAMEL TRADE S.R.L. Brăila, teren ce va deservi ca acces la construcţiile C5, C6 şi C7, proprietatea  personală  a  acesteia.

25).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de  476,10 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila,  str. Oborului nr. 16-16 lot 1, solicitantei   S.C. METDA CONF S.R.L. Brăila.

26).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 255,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 510,00 mp, situat în Brăila, str. 24 Ianuarie 1859 nr. 25, solicitanţilor APOSTOL ION şi APOSTOL GABRIELA IULIANA, teren pe care este situată construcţia C2, proprietatea  personală  a  acestora.

27).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 42,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 170,00 mp, situat în Brăila, str. Dornelor nr. 10, solicitanţilor DRAGOMIR NICU şi DRAGOMIR STELUŢA, teren pe care este situată construcţia C1, proprietatea  personală  a  acestora.

28).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 312,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila,  situat în Brăila, str. Lotrului nr. 5, solicitanţilor FERESTĂVARIU GHEORGHE şi FERESTĂVARIU FLORICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea  personală  a  acestora.

29).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 302,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 431,00 mp, indiviz din suprafaţa totală de 1160,00 mp, situat în Brăila, str. Timiş nr. 157, solicitanţilor MURARU VASILE şi MURARU PAULA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.

30).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 171,76 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 542,72 mp, situat în Brăila, str. Ceahlăului nr. 53, solicitanţilor OANCEA NECULAI şi OANCEA DOBRIŢA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C2, C3 şi C4, proprietatea  personală  a  acestora.

31).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 171,76 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 542,72 mp, situat în Brăila, str. Ceahlăului nr. 53, solicitanţilor OANCEA ŞTEFAN şi OANCEA MIŢA, teren pe care este situată construcţia C1, proprietatea  personală  a  acestora.

32).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila,                  str. Cavaleriei, nr. 7, solicitanţilor PASMANGIU MIRCEA şi PASMANGIU VICTORIŢA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietatea  personală  ale  acestora.

33).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Modificarea H.C.L.M. nr.71/29.02.2008 referitoare la <Aprobarea cererii dnei BĂNICĂ MARINELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, B–dul. Al.I. Cuza nr. 144 lot 1, în suprafaţă de 147‚40 m.p., în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 republicată>.

34).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Aprobarea cererii dlui. ION DUMITRU-FLORIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Eroilor  lot 29, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.

35).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Aprobarea cererii dlui. POPESCU VALENTIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Eroilor lot 21, în suprafaţă de 255,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.

36).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.350/21.11.2008 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. ARIN (fostă CONDRUZ) MARCELA JEANNE IRENE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 118, în suprafaţă de 244,66 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.

37).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 264/27.08.2004 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. BARBU CRISTINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 37, în suprafaţă de 258,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.

38).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.380/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii d-lui. BOBOCEA VIOREL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială de Sud, lot 122, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.

39).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.359/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii d-lui. CARAMAN MIHAEL NICUŞOR şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială de Sud, lot 101, în suprafaţă de 259,90 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.

40).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.251/27.08.2004 referitoare la „Aprobarea cererii d-lui. CRĂCIUN ŞTEFAN SEBASTIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială de Sud, lot 24, în suprafaţă de 262,57 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.

41).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 261/27.08.2004 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. MANOLACHE AURORA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 34, în suprafaţă de 255,27 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii  nr. 15/2003, republicată”.

42).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.366/21.11.2008 referitoare la „Aprobarea cererii d-lui. MAVRODIN MARIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 21, în suprafaţă de 250,07 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.

43).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 335/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii dlui. MIRCEA MARIUS VIRGIL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 77, în suprafaţă de 257,04 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.

44).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 343/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. PALCĂU GIANINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 85, în suprafaţă de 259,33 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.

45).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 200/29.05.2009 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. POHA (BANU) VICTORIA FĂNICA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 250,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat la Prelungirea străzii Lanului, lot 22, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.

46).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 222/27.08.2004 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. RADU VIRGINICA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Eroilor lot 26, în suprafaţă de 306,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.

47).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.287/27.08.2004 referitoare la „Aprobarea cererii d-lui. RUSU ALEXANDRU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială de Sud, lot 60, în suprafaţă de 252,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.

48).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 292/27.08.2004 referitoare la „Aprobarea cererii dlui. STOICAN ION şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 65, în suprafaţă de 294,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.

49).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 327/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii dlui. VASILE ION şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 31, în suprafaţă de 258,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.

50).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 338/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. VIZIREANU  CRISTINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 80, în suprafaţă de 275,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii  nr. 15/2003, republicată”.

51).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Acordarea unui mandat special Primarului, în calitate de reprezentant al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a A.D.I. „Eco Dunărea” Brăila.

52).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.

53). Diverse.

P R I M A R,

AUREL GABRIEL SIMIONESCU

Comentarii

comentariu

About the Author

-