Published On: mar, Mai 3rd, 2011

PROIECT AL ORDINII DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRAILA DIN DATA DE 04.05.2011, CABINETUL DOMNULUI PRIMAR, ORA 10ºº

Share This
Tags

1). Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Reconstituirea Comisiei Speciale pentru reactualizarea domeniului public al Municipiului Braila.

2). Proiect de hotarare initiat de consilierii locali municipali Necula Nicusor, Bosneag Sorin Eugen, Broasca Vasile, Mitrofan Daniel si Coada Alexandru privind: Aprobarea programului de restructurare si reorganizare al S.C. BRAICAR S.A. Braila.

3). Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Scoaterea la licitatie publica, in vederea inchirierii temporare, a unor amplasamente apartinand domeniului public al Municipiului Braila, situate pe Faleza Dunarii, Parc Monument si Gradina Publica, pentru realizarea unor terase de alimentatie publica.

4). Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Atestarea la domeniul privat al Municipiului Braila a terenului in suprafata de 120,51 mp, situat in Municipiul Braila, str. Rosiori nr. 202.

5). Informare privind punctul de vedere al autoritatii locale in legatura cu adresa Institutiei Prefectului Judetului Braila   nr. 3437/15.04.2011, referitoare la H.C.L.M. Braila nr. 117/30.03.2011.

PRIMAR,

AUREL GABRIEL SIMIONESCU

Comentarii

comentariu

About the Author

-