Published On: mar, Mai 3rd, 2011

Din aceasta luna, zilierii trebuie platiti obligatoriu cu sume cuprinse intre 2 si 10 lei/ora

Share This
Tags

* potrivit noii Legi a zilierilor, persoanele angajate cu ziua trebuie platite la finele fiecarei zile * acestea pot munci intre 8 si 12 ore pe zi * nu pot fi angajati ca zilieri copiii sub 16 ani   

Brailenii care lucreaza cu zilieri trebuie sa respecte, incepand din aceasta luna, noile reglementari impuse de Legea 52/2011, privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Activitatea zilierilor este reglementata, mai nou, foarte strict, incepand de la varsta acestora, continuand cu timpul de lucru si terminand cu suma ce le pot fi platita.  

Seful Inspectoratului Teritorial de Munca Braila, Dumitru Vaduva, le atrage atentia anagajatorilor din judet care obisnuiesc sa foloseasca zilieri ca se vor face controale severe in acest domeniu, iar inspectorii sai nu vor accepta explicatiile de genul “nu am stiut de noua lege”: “Potrivit noii legi, zilierul este persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfasura activitati cu caracter ocazional persoanele fizice, cetateni romani sau straini. Raportul dintre zilier si beneficiar se stabileste fara incheierea unui contract de munca. Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca. Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucratorii minori care au capacitate de munca. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.  Nicio persoana nu poate fi angajata zilier daca nu a implinit varsta de 16 ani. Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic”.

Dupa cum a precizat Vaduva, cei care lucreaza cu zilieri au urmatoarele obligatii: a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului standard prevazut de lege. Registrul de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului; b) sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor, inainte de inceperea activitatii; c) sa prezinte Registrul de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate; d) sa asigure instruirea si informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze, riscurile si pericolele la care poate fi expus in exercitarea activitatii, precum si cu privire la drepturile zilierului, in conditiile prevazute de prezenta lege. Instruirea trebuie sa aiba loc zilnic, inainte de inceperea activitatii; e) sa plateasca zilierului, la sfarsitul fiecarei zile de lucru, remuneratia convenita; f) sa asigure, pe propria cheltuiala, echipamente de lucru si de protectie care se impun datorita naturii si specificului activitatii desfasurate de zilier.
De asemenea, plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina beneficiarului muncii lor.  Cuantumul impozitului este de 16% calculat la remuneratia bruta. Beneficiarul mai are obligatia sa inregistreze in Registrul de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii cu care are raporturi de munca in baza prezentei legi. Registrul se intocmeste zilnic, in perioadele in care se apeleaza la serviciile zilierilor.
Seful ITM a mai explicat ca zilierul nu are calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Acesta va putea incheia, optional, o asigurare de sanatate si/sau de pensie.

In ceea ce priveste remuneratia primita de zilier, noua lege fixeaza niste limite: “Pentru activitatea executata, zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum se stabileste prin negociere directa intre parti. Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic de 2 lei/ora si nici mai mare de 10 lei/ora si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru, inainte de semnarea in Registrul de evidenta a zilierilor de catre zilier si beneficiar. Dovada platii remuneratiei zilnice se face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor.

In conformitate cu noua legislatie, se poate lucra cu zilieri in urmatoarele domenii: a) agricultura; b) vanatoare si pescuit;
c) silvicultura, exclusiv exploatari forestiere; d) piscicultura si acvacultura; e) pomicultura si viticultura; f) apicultura; g) zootehnie;
h) spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate, activitati cu caracter cultural; i) manipulari de marfuri; j) activitati de intretinere si curatenie.

Comentarii

comentariu

About the Author

-