Published On: lun, Mai 30th, 2011

Conferinta de lansare proiect POSDRU “FEMEI 2010”

Share This
Tags

* evenimentul va avea loc pe 2 iunie, la ora 12, la Sala Mare a Prefecturii

 Joi, 2 iunie, la orele 12.00, in Sala Mare a Prefecturii, va avea loc conferinta de lansare a proiectului „FEMEI 2010”. Acesta este este un proiect strategic, național, vizand dezvoltarea capitalului uman din regiunile vulnerabile ale Romaniei si va fi implementat pe o durată de 36 de luni.

“O mie cinci sute de femei si reprezentanţi ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire în vederea îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii ca urmare a demarării Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii.

Proiectul se adresează unui număr de 1500 de beneficiari, aparţinând urmatoarelor grupuri ţintă: * Femei – 1200 de persoane * Alte grupuri vulnerabile – 300 de persoane.

Obiectivul principal al proiectului este promovarea şi creşterea ratei de ocupare a femeilor în mediul rural si urban românesc, prin acţiunea integrată a principalilor factori care afectează nivelul

inferior de ocupare al femeilor: nivelul scăzut de pregătire, lipsa oportunităţilor de angajare, dificultăţi de conciliere a vieţii familiale şi profesionale, lipsa infrastructurilor de ajutorare a familiei şi

persoanelor dependente de aceasta şi menţinerea stereotipurilor şi rolurilor de gen care reprezintă un obstacol în asigurarea diversificării profesionale necesară eliminării fenomenului de segregare

orizontală şi verticală pe piaţa muncii.

Acţiunile avute în vedere în cadrul proiectului „Femei 2010” pentru a asigura îndeplinirea obiectivului specificat mai sus constau în: * Analize şi studii privind nivelul şi oportunităţile de ocupare a femeilor și grupurilor vulnerabile * Consiliere, orientare şi formare profesională continuă, în vederea îmbunătăţirii şanselor de ocupare ale grupurilor ţintă * Promovarea antreprenoriatului, prin formare specifică şi organizarea de concursuri de planuri de afaceri cu premii * Promovarea parteneriatului în rândul femeilor, prin formarea de asociaţii parteneriale * Organizarea unor instrumente de conciliere a vieţii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de îngrijire a persoanelor dependente şi prin crearea „băncilor de timp”

Valoarea proiectului este de 19.596.867 lei, din care 18.617.024 lei asistenţă financiară nerambursabilă”, se arată într-un comunicat dat publicităţii.

Comentarii

comentariu

About the Author

-