Published On: lun, Mar 21st, 2011

Faţadele clădirilor degradate vor putea fi reabilitate cu sprijin guvernamental

Share This
Tags

* finanţarea lucrărilor de refacere se face pe cheltuiala deţinătorilor clădirilor, însă Executivul va facilita acordarea de credite bancare cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată

Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Legea privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. Propunerea legislativă a venit pe fondul constatării creşterii îngrijorătoare a accidentelor grave provocate de desprinderea unor elemente de construcţie de la nivelul faţadelor şi învelitorilor sau teraselor clădirilor care, prin nivelul avansat de degradare, pun în pericol siguranţa şi sănătatea populaţiei. Totodată, nivelul avansat de degradare a faţadelor clădirilor generează scăderea calităţii arhitectural-ambientale a cadrului urban construit, scăderea calităţii mediului şi vieţii în comunitate şi diminuarea interesului social, economic şi turistic în şi pentru zonele afectate.

„Deţinătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, sunt obligaţi ca, din proprie iniţiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor” a declarat Marian Covache preşedintele Federaţiei Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Brăila-Liga Habitat.

Finanţarea proiectării şi executării lucrărilor de refacere se asigură, pe cheltuială proprie, de către deţinătorii clădirilor. Pentru a sprijini proprietarii imobilelor să realizeze lucrările de reabilitare a anvelopei locuinţei, Guvernul va facilita acordarea de credite bancare de la instituţii de credit, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată. „Finanţarea va fi împărţită astfel: minimum 10% din surse proprii ale beneficiarului şi maximum 90% prin credit garantat prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. Perioada de rambursare a creditelor bancare cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată este de maximum 5 ani. Prin excepţie, autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, prin bugetul local, preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare proprietarilor de locuinţe aflaţi în imposibilitate de a asigura sumele care le revin, la cerere, ca măsură de protecţie socială, dacă fac dovada că realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie”, ne-a mai informat Covache. 

Comentarii

comentariu

About the Author

-