Published On: mar, Mar 1st, 2011

Anul trecut, CJAS Braila a inchiat 143 de contracte cu furnizatori de asistenta medicala primara

Share This
Tags

* pentru acest domeniu s-au decontat peste 16.000.000 lei

In cursul anului 2010, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Braila a incheiat 143 contracte cu furnizorii de asistenta primara, dintre care 96, din mediul urban si 47, din mediul rural. Valoarea totala a contractelor a fost de 16.073 mii lei. Potrivit unui raport prezentat recent de seful CJAS, Luciana Boboc, anul trecut, un numar de 46 de furnizori au beneficiat de majorarea valorii de referinta a prestatiei medicale in raport cu conditiile in care isi desfasoara activitatea, procente stabilite anual de comisia mixta formata din reprezentanti DSP Braila, CAS Braila, cu consultarea Colegiului Medicilor Braila.

La capitolul Asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu de specialitate in specialitatile clinice, in aceeasi perioada, s-au negociat si incheiat un numar de 20 contracte, din care 5, cu ambulatoriul de specialitate integrat al spitalelor.

In ceea ce priveste asistenta medicala de specialitate din ambulatoriul de specialitate in specialitatile paraclinice, “pentru anul 2010 s-a aprobat prin Fila de buget de venituri si cheltuieli suma de 1840 mii lei pentru contractarea serviciilor medicale in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice (analize de laborator si examinari radiologice). Suma alocata a fost repartizata astfel : * pentru analize laborator suma de 1302 mii lei * pentru radiologie si imagistica suma de 515 mii lei * hemoglobina glicozilata suma de 23 mii lei.

La data de 15.04.2010 au depus documentatia un numar de 15 furnizori de servicii paraclinice, care au fost verificati din punct de vedere al indeplinirii conditiilor obligatorii de selectie”.

Pe partea de asistenta medicala ambulatorie de specialitate – specialitatea medicina dentara, s-a alocat suma de 709 mii lei.

“Pana la 15.04.2010 au depus oferte in vederea incheierii contractului pe anul 2010 un numar de 49 furnizori care, conform documentatiei depuse, au indeplinit conditiile de contractare. La stabilirea valorii de contract s-au avut in vedere: * suma alocata pentru medicina dentara * numarul de medici dentisti care intra in contract cu CAS Braila * gradul profesional * ajustarea sumei alocate conform programului de lucru * majorarea cu 50% a plafoanelor acelor medici care desfasoara activitate in domeniul rural.

Fondul alocat acestui domeniu a condus la determinarea unor plafoane mici pe medic, ceea ce conduce la crearea unor liste mari de asteptare si imposibilitatea acordarii serviciilor medicale stomatologice asiguratilor beneficiari ai legilor speciale”.

Cat priveste serviciile medicale de recuperare –reabilitare a sanatatii, in vederea contractarii pe anul 2010, au depus oferte de servicii medicale de recuperare 4 furnizori : 2 baze de tratament in Lacul Sarat, 1 cabinet organizat conform OUG 12/2004 si Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Judetean cu 3 cabinete.

Avand in vedere prevederile legii, s-a determinat pe fiecare furnizor un numar de proceduri de efectuat avand in vedere numarul de personal, capacitatea precum si numarul mediu zilnic de proceduri pe un personal sanitar mediu. Suma prevazuta in buget pentru acest domeniu este de 1409 mii lei.

La capitolul Servicii medicale de ingrijiri la domiciliu, in anul 2010 s-au incheiat 3 contracte de furnizare de servicii, in suma totala de 89 mii lei.

Pe partea de Dispozitive medicale destinate corectarii si recorelarii deficientelor organice s-au functionale ori corectarii unor deficiente fizice, s-au incheiat un numar de 65 contracte cu furnizorii de dispozitive, asigurandu-se la nivelul CAS Braila procurarea intregii game de produse suportate din fondul de asigurari sociale de sanatate. Suma alocata in buget in suma de 1200 mii lei fiind insuficienta pentru onorarea tuturor cererilor, s-au instituit liste de asteptare.

Pentru servicii medicale farmaceutice, s-a alocat suma de 61.845,75 mii lei – suma in limita careia s-au incheiat angajamentele legale ale anului in curs. Pana la data de 15.04.2010 au depus oferte un numar de 57 furnizori, care au indeplinit toate conditiile de a intra in relatii contractuale cu CAS Braila. Sumele aprobate la nivelul CAS Braila s-au repartizat in mod egal la farmacii, stabilindu-se in acest sens o valoare orientativa a contractelor defalcate pe trimestre si luni.

Valorile de contract si valorile actelor aditionale pe programe nationale la contract sunt orientative si se modifica lunar corespunzator functie de consumul de medicamente eliberate in limita fondurilor alocate la nivelul CAS Braila cu aceasta destinatie.

In ce priveste serviciile medicale de urgenta prespitalicesti, a fost aprobata suma de 14.539 mii lei. Comisia de contractare a negociat si contractat integral valoarea alocata in buget avandu-se in vedere urmatorii indicatori : *numar km echivalenti in mediul urban si numar km efectiv realizati pentru mediul rural pentru anul 2010 * numar de solicitari estimate a se realiza in anul 2010 * timpi de asteptare pe fiecare tip de masina.

Pe partea de Servicii medicale spitalicesti s-au incheiat 5 contracte. Fondul alocat acestui domeniu a fost de 137.512,40 mii lei.

Comentarii

comentariu

About the Author

-