Published On: mie, Dec 29th, 2010

Modificari si completari aduse legii privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Share This
Tags

La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii, nu se iau in considerare perioadele care reprezinta stagiu de cotizare utilizate pentru stabilirea si acordarea anterioara a unui drept la indemnizatie de somaj.

Perioadele care reprezinta stagiu de cotizare si care au fost utilizate pentru stabilirea si acordarea anterioara a unui drept la indemnizatie de somaj, se iau in considerare la stabilirea stagiului de cotizare in functie de care se stabileste perioada pentru care se acorda indemnizatia de somaj si cuantumul acestui drept.
“Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au si obligatia de a instiinta in scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zile declarate nelucratoare sau implinirea termenului de 24 de ore se realizeaza in zile declarate nelucratoare, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia de a instiinta agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, in prima zi lucratoare”, a precizat Simona Cirligea, directorul executiv al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila.
In cazul in care persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj si sunt in incapacitate de temporara de munca nu au indeplinit obligatia de a instiinta in scris agentia pentru ocuparea la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical, perioada de suspendare a indemnizatiei de somaj pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj.
“Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj si care participa la programe de formare profesionala, organizate in condiţiile legii, a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune au obligatia sa prezinte lunar, la data programarii la viza, agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate dovada participarii lor la programe de formare profesionala a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune, sau, dupa caz, dovada participarii la examenul de absolvire a acestora”, a mai spus directorul institutiei brailene.
Totodata, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, cu exceptia acelora care participa la programe de formare profesionala organizate in conditiile legii, a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune, pe perioada in care participa la aceste programe de formare profesionala, in conditiile in care, anterior includerii in cadrul acestor programe de formare profesionala, nu au fost cuprinse in serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca, sunt obligate sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, precum si la examenul de absolvire a acestora.

Comentarii

comentariu

About the Author

-