Published On: Soare, Noi 28th, 2010

Util: Locuri de munca pentru someri si raspunderea juridica a angajatorului

Share This
Tags

In ciuda numarului mare de someri, tot mai putini angajatori au nevoie de forta de munca. Astfel, sapatama aceasta la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Braila foarte putini patroni au declarat ca au nevoie de angajati, in total fiind 62 de locuri de munca, din care doar unul rezervat absolventilor.

Si in aceasta saptamana cele mai multe locuri de munca sunt destinate celor din industria textila: 12 job-uri de confectioner-asamblor articole din textile, trei slujbe pentru muncitori necalificati in industria confectiilor si cinci pentru operator confectii industrie imbracaminte – tesaturi, tricoturi, materiale sintetice.

Restul posturilor vacante sunt pentru: agent securitate, agent vanzari, casier, farmacist, inginer montaj, inginer constructii civile, industriale si agricole, maistru mecanic, manipulant marfuri, paznic, secretara, vanzator, vopsitor lemn, zugrav, vopsitor. Informatii suplimentare puteti obtine de la sediul Agentiei, din Bulevardul Dorobantilor, nr. 603 – 605.

Obligatii angajatori

Angajatorii au obligatia sa comunice la AJOFM Braila toate locurile de munca vacante in termen de cinci zile lucratoare de la vacantarea acestora.

„Prin locuri de munca se intelegere locurile de munca devenite disponibile ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, precum si locurile de munca nou-create”, a declarat Simona Cirligea, directorul executiv AJOFM Braila.

In plus, anagajtorii trebuie sa utilizeze Clasificarea Ocupatiilor din Romania la completarea actelor oficiale si sa depuna pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la AJOFM, declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj.

„Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj in cota de 0,5 % aplicata asupra bazei lunare de calcul, reprezentata de venitul brut realizat lunar, in situatia persoanelor asigurate obligatoriu prin efectul legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari. Prevederile mentionate anterior nu se aplica pe perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile”, a mai spus Simona Cirligea.

Ce prevede legea

Angajatorii care au incadrat in munca, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile Agentia la care acestia au fost inregistrati.

In situatia concedierilor colective, angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor care urmeaza sa fie disponibilizati. In perioada preavizului angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de AJOFM ori de alti furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditati, selectati de catre acestea, in conditiile legii. In vederea realizarii serviciilor de preconcediere, angajatorii care efectueaza concedieri colective sunt obligati sa instiinteze Agentia cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.

In vederea certificarii stagiilor de cotizare si a stabilirii dreptului la indemnizatie de somaj, angajatorii au obligatia, odata cu inmanarea carnetului de munca, de a elibera persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu o adeverinta din care sa rezulte baza lunara de calcul, pentru fiecare luna, din ultimele 12 luni, inainte de data încetarii raporturilor de munca sau de serviciu, pentru care acestia le-au retinut si virat la bugetul asigurarilor pentru somaj contributia individuala si au platit contributia datorata de angajator precum si, dupa caz, urmatoarele: daca inregistreaza debite la bugetul asigurarilor pentru somaj; perioada pentru care nu s-au platit contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj si suma aferenta acestei perioade; daca se regasesc in una dintre situatiile prevazute la art. 34 alin. (2) din legea 76/2002.

Adeverinta va contine si date cu privire la perioadele in care s-a prestat activitatea, perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu au fost suspendate, precum si data si motivul incetarii acestora.

Raspunderea juridica

Daca angajatorul nu plateste ogligatiile la bugetul asigurarilor pentru somaj acest lucru constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la sase luni la un an sau cu amenda.

Potrivit legii constituie contraventile urmatoarele fapte: necomunicarea lunara a locurilor de munca vacante – se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei; neutilizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei; nedepunerea lunara a declaratiei – se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei; nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (2) – se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei; nerespectarea prevederilor art. 50 – se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei; neeliberarea de catre angajator, persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu, a documentelor prevazute de legislatia in vigoare, necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat in sistemul asigurarilor pentru somaj si stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj – se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei.

“Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii, aceasta posibilitate fiind expres mentionata in procesul-verbal”, a conchis directorul AJOFM Braila.

Comentarii

comentariu

About the Author

-