Published On: mie, Noi 24th, 2010

PSD lupta impotriva “mortii albe” din Braila: VA PREZENTAM PROIECTUL DE HOTARARE CARE VA SCOATE IN AFARA ORASULUI MAGAZINELE DE VISE

Share This
Tags

Partidul Social Democrat si-a unit fortele alaturi de Consiliul Local Municipal pentru o prima forma de lupta impotriva contaminarii populatiei Braila prin comercializarea substantelor etnobotanice. Astfel, PSD promoveaza un proiect de hotarare, care reglementeaza comercializarea si detinerea tuturor plantelor, substantelor si preparatelor ce intra in aceasta categorie.
Printre principalele reglementari ce se vor a fi adoptate se numara: interzicerea comercializarii etnobotanicelor in oricare spatii sau incinte comerciale de interes comun, precum si a detineriii unor astfel de substante pe o raza de 1000 m distanta fata de institutille publice: scoli, biserici, case de cultura, cinematografe, piete,etc;interzicerea oricaror materiale publicitare care au drept scop promovarea unor astfel de produse;functionarea fara drept a institutiilor ce comercializeaza etnobotanicele, precum si detinerea sau consumul de catre persoane fizice a acestor substante.
Sanctiunile constau in amenzi contraventionale, in caz de nevoie apelandu-se si la forta publica.
Pentru promovarea acestui proiect vor contribui societatea civila, institutiile statului care au atributii pe linia combaterii fenomenului si bisericile si lacasurile de cult din Braila.
Facem apel la toti brailenii si nu numai in a ne sprijini in aceasta actiunesi astfel, de a contribui la curatirea orasului!

R O M Â N I A
JUDEŢUL  BRĂILA
MUNICIPIUL  BRĂILA
CONSILIUL  LOCAL  MUNICIPAL  BRĂILA

HOTĂRÂREA  NR. ..…
din    __ .11.2010

Privind: reglementarea, pe teritoriul municipiului Braila, a comercializarii si detinerii plantelor, semintelor, substantelor si preparatelor de orice natura, ce fac parte din categoria celor intrate in vocabularul uzual ca „ etnobotanice ”, cu efecte halucinogene, sedative, euforice, psihotrope si stupefiante – altele decat cele prevazute de actele normative in vigoare.

CONSILIUL  LOCAL  MUNICIPAL  BRĂILA

La iniţiativa Plenului Consiliului Local Municipal Braila si a Primarului Municipiului Braila,
Având în vedere Expunerea de Motive din care rezultă necesitatea şi oportunitatea reglementarii activitatilor si actiunilor prevazute in preambulul prezentei hotarari,

În temeiul dispoziţiilor:
- art.36, alin.1, din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
ŞI
În baza art.115, alin.1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se interzice functionarea in municipiul Braila a societatilor comerciale, asociatiilor familiale, persoanelor fizice autorizate, care au ca scop comercializarea prin magazine, chioscuri, si a oricaror alte incinte, indiferent de denumirea acestora, a plantelor / semintelor / substantelor / preparatelor de orice natura, ce fac parte din categoria celor intrate in vocabularul uzual ca „ etnobotanice ” ori asimilate acestora, cu caracter halucinogen, euforic, sedativ, stupefiant sau psihotrop, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 143 / 2000, Legea nr. 339 / 2005, O.U.G. nr. 6 / 2010, ori alte acte normative aflate in vigoare, in orice forma ar fi denumite, prezentate, ambalate, etc., cat si simpla lor detinere de catre persoane fizice, pe o raza de cel putin 1.000 m, fata de scoli, licee, grupuri scolare, institutii de invatamant superior, cluburi  ale copiilor si elevilor, biblioteci, terenuri si sali de sport, parcuri si locuri de agrement, cinematografe, biserici si alte institutii de cult, gradinite, camine de copii, tabere scolare, case de cultura, cantine, piete, targuri, oboare, s.a., aflate in functiune ori care urmeaza a se construi – conform documentatiilor de urbanism aprobate.

Art.2. (1) Se interzic, pe teritoriul municipiului Braila, afisele, bannerele, autocolantele de reclama si alte asemenea, care prin continutul lor genereaza ideea de magazine „etnobotanice”, spice shop-uri, weed shop-uri, in acceptiunea art.1 al prezentei hotarari si care sugereaza sau stimuleaza consumul de produse stupefiante, psihedelice sau psihotrope.
(2) Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 10.000 Lei si 25.000 Lei, cu aplicarea prevederii privind plata a jumatate din cuantumul minim, in conditiile legii.

Art.3. (1) Functionarea fara drept a entitatilor prevazute la art.1, din prezenta hotarare, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 20.000 Lei si 100.000 Lei, fara posibilitatea achitarii a jumatate din cuantumul sanctiunii contraventionale aplicate.
(2) In cazul repetarii faptei contraventionale descrise la alineatul 1, pe langa aplicarea sanctiunii contraventionale cu amenda, Primarul Municipiului Braila este imputernicit sa procedeze de indata, folosind forta publica, la demolarea ori evacuarea incintei in care se desfasoara activitatile descrise la art.1 din prezenta hotarare, dupa caz.
(3) Plantele / semintele / substantele / preparatele  descrise la art.1, indiferent de forma de depozitare / expunere, etc., precum si veniturile obtinute in urma comercializarii acestora in interiorul teritoriului supus intredictiei, prevazut la art.1 din prezenta hotarare, sunt supuse confiscarii, urmand a fi distruse in conditiile legii.

Art.4. (1) Detinerea si consumul, de catre persoane fizice, a unor plante / seminte / substante / preparate din categoria celor mentionate la art.1, in zonele stabilite la art.1, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 5.000 Lei si 15.000 Lei, cu aplicarea prevederii privind plata a jumatate din cuntumul minim, in conditiile legii.
(2) Plantele / semintele / substantele / preparatele  descrise la art.1, gasite asupra persoanelor fizice, precum si eventualele venituri obtinute de catre persoanele fizice ca urmare a comercializarii acestora in interiorul teritoriului supus intredictiei, prevazut la art.1 din prezenta hotarare, sunt din sunt supuse confiscarii, urmand a fi distruse in conditiile legii.

Art.5. Constatarea faptelor incriminate la art.1 din prezenta hotarare, aplicarea sanctiunilor contraventionale si a masurilor  stabilite la art. 2 – 4 din prezenta hotarare, intra in competenta organelor de politie, a ofiterilor si subofiterilor de jandarmi, a functionarilor politiei locale si a imputernicitilor Primarului Municipiului Braila.

Art.6. Se anuleaza acordurile si autorizatiile de functionare, eliberate de Primaria Municipiului Braila pentru societatile comerciale, asociatiile familiale, persoanele fizice autorizate care isi desfasoara activitatea in conditiile prevazute in teritoriul supus interdictiei, conform art.1 al prezentei hotarari.

Art.7.  Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Municipiului Braila, prin compartimentele specializate, iar Secretarul Municipiului Braila o va comunica celor interesati.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR, Mircea Fudulaiche

Comentarii

comentariu

About the Author

-