Published On: mar, Noi 2nd, 2010

MODELE DE SUBIECTE PENTRU BACALAUREAT

Share This
Tags

Proba scrisa de limba si literatura romana pentru bacalaureat – 2011
*Ministerul Educatiei prin Centrul National de Evaluare, Cercetare, Tineret si Sport propune modele de subiecte pentru examenele nationale din 2011 cu rol orientativ insotite de precizari privind scopul evaluarii, statutul disciplinei, structura subiectelor, competentele de evaluat si toate detaliile legate de evaluare (inclusiv bareme de evaluare si de notare).  Proba scrisa la Limba si literatura romana reprezinta o proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, cu durata de 180 de minute.
In ceea ce priveste structura probei scrise la disciplina Limba si literatura romana proba scrisa este alcatuita din trei subiecte:1. Subiectul I are ca suport un text literar studiat/ la prima vedere care apartine unuia dintre genurile: liric, epic, dramatic. Tipuri de itemi: semiobiectivi cu raspuns scurt si cu raspuns elaborat. 2. Subiectul al II-lea, constand in elaborarea unui text argumentativ, are ca suport un text de tip aforistic. Subiectul consta intr-un item subiectiv de tip eseu liber. 3. Subiectul al III-lea, constand in elaborarea unui eseu structurat, vizeaza aspecte de analiza tematica, structurala, stilistica, a operelor studiate ce apartin autorilor canonici/ speciilor literare mentionate in programa de bacalaureat.

Daca avem in vedere competentele de evaluat la aceasta disciplina, ele sunt urmatoarele: prin sustinerea examenului de bacalaureat candidatii trebuie sa faca dovada competentelor dobandite in clasele a IX-a – a XII-a, prin raportare la continuturile parcurse, in conformitate cu programa de bacalaureat la disciplina Limba si literatura romana, aprobata prin OMECTS nr. 4800/ 31.VIII.2010:
- Utilizarea adecvata a tehnicilor de redactare si a formelor exprimarii scrise compatibile cu situatia de comunicare in elaborarea unor texte diverse;
- Identificarea particularitatilor si a functiilor stilistice ale limbii in receptarea diferitelor tipuri de mesaje/ texte;
- Identificarea particularitatilor si a functiilor stilistice ale limbii in receptarea diferitelor tipuri de mesaje/ texte;
- Receptarea adecvata a sensului/ sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de mesaje scrise;
- Utilizarea adecvata a achizitiilor lingvistice in producerea si in receptarea diverselor texte scrise, cu explicarea rolului acestora in construirea mesajului;
- Identificarea temei si a modului de reflectare a acesteia in textele studiate sau in texte la prima vedere;
- Identificarea si analiza principalelor componente de structura, de compozitie si de limbaj specifice textelor narative, epice si dramatice;
- Compararea unor viziuni despre lume, despre conditia umana sau despre arta reflectate in texte literare, nonliterare sau in alte arte;
- Interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori si a propriei experiente de lectura;
- Identificarea si explicarea relaŃiilor dintre opere literare si contextul cultural in care au aparut acestea;
- Construirea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural romanesc, prin integrarea si relationarea cunostintelor asimilate;
- Identificarea structurilor argumentative in texte literare si nonliterare studiate sau la prima vedere;
- Argumentarea unui punct de vedere privind textele literare si nonliterare studiate sau la prima vedere;
- Compararea si evaluarea unor argumente diferite, pentru formularea unor judecati proprii.

Evaluarea probei scrise la Limba si literatura română: baremul de corectare si de notare aloca un anumit punctaj fiecarui item. Punctajul final se obtine prin insumarea celor 90 de puncte (30 de puncte pentru fiecare tip de subiect) cu cele 10 puncte din oficiu.

De pilda:
MODEL
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

Se da urmatorul text: “Ea m-a privit tot timpul cu atentie si pe urma mi-a spus ca printul Andrei*, rece si ironic, in
aparenta, sensibil si chiar sentimental, in realitate, seamana cu mine. Apoi:
― Scumpul meu mentor (intaia oară ii spunea acest cuvant), printul e gelos pe Anatol?
Mata pricepi mai bine lucrurile astea.
― Cred ca nu.
― Mie mi s-a parut ca-i gelos, cu toate ca n-are motiv. […]
… Seman cu printul Andrei? Nu stiu. Si pentru ce mi-a spus-o? Ca un argument ca sa-mi
placa printul, ori ca motiv pentru care printul ii place ei? Oricum, nu-mi convine sa impart simpatiile
ei cu nimeni, nici chiar cu un alter ego al meu! Si nici chiar cu mine insumi… Nu vreau sa tina la
calitatile mele, ci, fara nici un discernamat, la mine! Te iubesc pentru ca esti bun; Te iubesc
fiindca esti inteligent; Te iubesc fiindca esti frumos: Te iubesc fiindca inseamna ca Te este iubit nu
pentru el, ci conditionat, din anumite cauze. O iubire provocata de cauze constiente, de calitati
pentru care dictionarul are cuvinte, de insusiri externe; o iubire acordata ca un premiu pentru
calitati estetice, morale si intelectuale, o iubire pe care o poti justifica nu este iubire. Si apoi bun,
inteligent, frumos poate fi si unul si altul, dar Te sunt numai eu… Si, totusi, stiu ca nu vreau nimic
de la ea, ca nu urmaresc nimic, ca nu trebuie să urmaresc. Ca nu se poate…”
(Garabet Ibrăileanu, Adela)

*Printul Andrei – unul dintre personajele romanului Razboi si pace, scris de Lev Tolstoi

Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre următoarele cerinte, cu privire la text:
1. Numeste cate un antonim pentru sensul din text al cuvintelor: simpatiile, calitatile. 2 puncte
2. Explica rolul virgulelor in secventa: Si, totusi, stiu ca nu vreau nimic de la ea […]. 2 puncte
3. Construieste un enunt in care sa folosesti o locutiune/ expresie care sa contina verbul a
spune. 2 puncte
4. Precizeaza perspectiva narativa in fragmentul citat. 4 puncte
5. Transcrie doua structuri din textul dat, in care sa existe cuvatul „Te” cu valori morfologice
diferite. 4 puncte
6. Noteaza, din text, doua cuvinte/ grupuri de cuvinte care reprezinta marci ale subiectivitatii.
4 puncte
7. Prezinta rolul interogatiilor retorice in fragmentul dat. 4 puncte
8. Comenteaza, in 6-10 randuri, urmatoarea secventa din textul dat: o iubire acordata ca un
premiu pentru calitati estetice, morale si intelectuale, o iubire pe care o poti justifica nu este
iubire. 4 puncte
9. Mentioneaza doua trasaturi ale textului epic prezente in fragmentul dat. 4 puncte

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
MODEL
• Se puncteaza oricare alte modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.
• Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu se
acorda fractiuni de punct.
• Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. cate 1 punct pentru numirea oricaror antonime pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu, simpatiile – antipatiile, calitatile – defectele) 2x1p= 2 puncte
2. explicarea rolului virgulelor in secventa data 2 puncte
3. construirea oricarui enunt in care se foloseste locutiunea/ expresia care contine verbul a spune 2 puncte
4. precizarea perspectivei narative in fragmentul citat (perspectiva subiectiva) 4 puncte
5. transcrierea a doua valori morfologice diferite ale cuvatului „Te” (de exemplu, Te iubesc fiindca esti frumos; Te sunt numai eu…) 2x2p= 4 puncte
6. cate 2 puncte pentru notarea, din text, a oricaror doua cuvinte/ grupuri de cuvinte care
reprezinta marci ale subiectivitatii (de exemplu, nu-mi convine sa impart…; Scumpul meu mentor) 2x2p=4 puncte
7. prezentarea rolului interogatiilor retorice in fragmentul dat 4 puncte
8. – comentarea secventei date (comentare: adecvata si nunatată – 3 p.; partial adecvata 1 p.) 3 puncte
- respectarea limitei de spatiu indicate 1 punct
9. cate 2 puncte pentru mentionarea oricaror doua trasaturi ale textului epic prezente in fragmentul dat (de exemplu, prezenta personajelor; existenta naratiunii, dialogului sau a monologului ca moduri de expunere) 2x2p= 4 puncte

Comentarii

comentariu

About the Author

-