Published On: mie, Noi 3rd, 2010

MODEL: Proba scrisa de limba si literatura romana pentru bacalaureat 2011

Share This
Tags

* cel de-al doilea model de subiect, la proba de limba si literatura romana, propus de Ministerul Educatiei prin Centrul National de Evaluare, Cercetare, Tineret si Sport elevilor in 2011 profesorilor si elevilor

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 15 – 30 de randuri despre iubire, pornind de la ideile sugerate

de afirmatia lui Nichita Stanescu:

Suntem ceea ce iubim.

Atentie! In elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

- sa respecti constructia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor in scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri 6 puncte

- sa ai continutul si structura adecvate argumentarii pe o tema data: formularea ipotezei, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente 18 puncte

- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de

ortografie si de punctuatie) si limita de spatiu indicata 6 puncte

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

MODEL:

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte)

- constructia discursului de tip argumentativ:

- structurarea ideilor in scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru intre cele trei componente – ipoteza, enuntarea si sustinerea argumentelor, concluzia (structurare: adecvată - 3 p./ partial adecvată – 1 p.) 3 puncte

- utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri – de exemplu, verbe de opinie, adverbe/ locutiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivitatii evaluative, conjunctii/ locutiuni conjunctionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi (utilizare adecvata- 3 p./ partial adecvata – 1 p.) 3 puncte

- continutul si structura argumentarii:

- formularea ipotezei 3 puncte

- cate 3 puncte pentru enuntarea oricaror doua argumente [pro si/ sau contra] adecvate ipotezei 2x3p= 6 puncte

- cate 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzatoare a fiecaruia dintre argumentele enuntate 2x3p= 6 puncte

- formularea unei concluzii pertinente 3 puncte

- respectarea normelor limbii literare si a limitei de spatiu indicate:

- registrul stilistic adecvat cerintei 1 punct

- respectarea normelor de exprimare (0-1 greseli din punct de vedere lexical sau morfosintactic – 2 p.; 2 greseli – 1 p.; 3 sau mai multe greseli – 0 p.) 2 puncte

- respectarea normelor de ortografie si de punctuatie (0-1 greseli din punct de vedere ortografic si de punctuatie – 2 p.; 2 greseli – 1 p.; 3 sau mai multe greseli – 0 p.) 2 puncte

- respectarea limitei de spatiu indicate 1 punct

Comentarii

comentariu

About the Author

-