Published On: joi, Noi 4th, 2010

MODEL: proba scrisa de limba si literatura romana pentru bacalaureat 2011

Share This
Tags

*cel de-al treilea model de subiect, la proba de limba si literatura romana, propus de Ministerul Educatiei prin Centrul National de Evaluare, Cercetare, Tineret si Sport profesorilor si elevilor

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redacteaza un eseu de 2 – 3 pagini, in care sa prezinti viziunea despre lume reflectata intr-una din nuvelele studiate, din creatia lui Mihai Eminescu, Ion Creanga, I.L. Caragiale sau Ioan Slavici. In elaborarea eseului, vei avea in vedere urmatoarele repere:
- evidentierea a doua caracteristici ale nuvelei regasite in textul pentru care ai optat;
- prezentarea, prin referire la nuvela studiata, a trei elemente de structura ale textului narativ, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, constructia subiectului, particularitati ale compozitiei, constructia personajului, modalitati de caracterizare etc.);
- ilustrarea relatiilor dintre doua personaje, prin care se evidentiaza viziunea despre lume in nuvela studiata;
- sustinerea unui punct de vedere personal despre modul in care se reflecta in text viziunea
despre lume a autorului/ a unuia dintre personajele pentru care ai optat.
Nota! Ordinea integrarii reperelor in cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor in scris – 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezarea in pagina, lizibilitatea – 1 punct, incadrarea in limita maxima de spatiu indicata – 1 punct).

In vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini
si sa dezvolte subiectul propus.

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
MODEL
SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte)
Continut – 16 puncte
- cate 2 puncte pentru evidentierea oricaror doua caracteristici ale nuvelei regasite in textul pentru care candidatul a optat 2x2p=4 puncte
- precizarea viziunii despre lume a autorului/ a unuia dintre personajele nuvelei pentru care candidatul a optat 1 punct
- cate 1 punct pentru prezentarea oricaror trei elemente ale textului narativ, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a unuia dintre personaje, prin referire la nuvela pentru care candidatul a optat 3x1p=3 puncte
- ilustrarea relatiilor dintre oricare doua personaje, prin care se evidentiaza viziunea despre lume in nuvela pentru care candidatul a optat (ilustrare: detaliata si nuantata: 4 p.; schematica, fara evidentierea viziunii despre lume – 1 p.) 4 puncte
- formularea unui punct de vedere personal in concordanta cu cerinta 2 puncte
- sustinerea punctului de vedere formulat 2 puncte

Redactare – 14 puncte
- organizarea ideilor in scris (text clar organizat, coerent, cu echilibru intre cele trei componente – introducere, cuprins si incheiere, iar constructia paragrafelor subliniaza ideile; succesiunea logica a ideilor – 3 p.; partile componente ale textului pot fi recunoscute, dar nu exista echilibru intre ele, iar
ideile sunt, in general, evidentiate prin paragrafe – 2 p.; plan vag de structurare a textului, iar trecerea de la o idee la alta nu este evidentiata – 1 p.) 3 puncte
- abilitati de analiza si de argumentare (relatia adecvata idee-argument, utilizarea de argumente convingatoare, formularea de judecati de valoare – 3 p.; analizarea ideilor prezentate cu unele elemente de interpretare – 2 p.; afirmatii nesustinute prin argumente, prezentarea de idei irelevante, schematism – 1 p.) 3 puncte
- utilizarea limbii literare (stil si vocabular adecvate continutului eseului, claritate a enuntului, varietate a lexicului, sintaxa adecvata – 2 p.; vocabular restrans, monoton – 1 p.) 2 puncte
- ortografia (0-1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.); 2 puncte
- punctuatia (0-1 erori – 2 p.; 2 erori 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.); 2 puncte
- asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea 1 punct
- incadrarea in limita maxima de spatiu indicata 1 punct

Comentarii

comentariu

About the Author

-