Published On: Soare, Oct 31st, 2010

Securistii si pensionarii nu sunt primiti la concursul pentru postul de manager al Spitalului TBC

Share This
Tags

* candidatii la concursul din  24 noiembrie trebuie sa declare pe propria raspundere ca nu au colaborat cu Securitatea si sa plateasca o taxa de 500 lei * acestia trebuie sa evalueze in proiectul de management satisfactia pacientilor si sa propuna masuri pentru stimularea satisfactiei profesionale a personalului medical 

Spitalul de Pneumoftiziologie Braila organizeaza pe 24 noiembrie concurs  pentru ocuparea functiei de manager al unitatii. Examenul se va desfasura la sediul unitatii amintite, iar prima proba, lucrarea scrisa, va incepe la ora 11.00.

Potrivit anuntului public prin care se scoate la concurs acest post, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditiile: a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta; b) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii, conform Ordinului Ministerului Sanatatii  nr. 1113/2010 ori sunt absolventi a unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata , potrivit legii; c) nu sunt condamnati penal;

d) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic); e) nu au varsta de pensionare, conform legii; f) au vechime in specialitatea studiilor de minim 5 ani.

Inscrierea candidatilor se face la sediul spitalului, pana la data de 15 noiembrie 2010 inclusiv, orele  16,00, iar dosarul de inscriere trebuie sa contina, printre altele, o declaratie pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989 si chitanta de plata a taxei de participare la concurs, in valoare de 500 lei.

Persoanele dornice sa conduca spitalul amintit trebuie sa prezinte

un proiect de management, care sa cuprinda urmatoarele teme cadru: 1. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului – analiza circuitelor functionale, analiza structurii pe sectii (clinice, paraclinice, administrative, evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate, dezvoltarea platoului tehnic pentru interventii diagnostice si terapeutice, propuneri de imbunatatire a structurii si organizarii spitalului; 2. Imbunatatirea managementului resurselor umane – evaluarea incadrarii cu personal pe categorii, evaluarea relatiei dintre structura spitalului si incadrarea cu personal, evaluarea relatiei dintre serviciile furnizate si incadrarea cu personal, metode de crestere a performantelor personalului, stimularea satisfactiei profesionale a personalului medical; 3. Evaluarea serviciilor de sanatate furnizate de spital – analiza activitatii spitalului pe tipuri de servicii furnizate, analiza fluxurilor de date, pe tipuri de servicii furnizate, imbunatatirea capacitatii de raspuns a spitalului la nevoile pacientilor, propuneri de imbunatatire a performantei spitalului pe baza analizei activitatii; 4. Analiza situatiei economico-financiare a spitalului – analiza veniturilor spitalului pe tipuri de servicii furnizate, analiza cheltuielilor spitalului ( pe tipuri sectii, etc. ), alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate,

propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si private; 5. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii – calitatea serviciilor, calitatea datelor raportate, calitatea personalului, satisfactia pacientilor; 6. Strategia managementului in domeniul achizitiilor – stabilirea necesarului de materiale ( medicamente, materiale sanitare, alte materiale ), modalitati de de achizitie, evaluarea stocurilor, indicatori de eficienta ai stocurilor; 7. Identificarea necesitatilor investitionale pentru satisfacerea cerintelor de baza ale spitalului, in concordata cu tipul acestuia, prioritizarea cersterii confortului de habitat si propuneri pentru cresterea veniturilor unitatii, avand ca obiectiv investitii in – echipamente, modernizarea de sectii, extinderi, reparatii capitale; 8. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitalului – fundamentarea si identificarea activitatilor, in concordanta cu specificul unitatii sanitare, determinarea cheltuielilor pe sectii si tipuri de cheltuieli, tinand cont de specificul spitalului, indicatori de eficienta determinati pe baza veniturilor si cheltuielilor spitalului.

Comentarii

comentariu

About the Author

-