Published On: lun, Sep 20th, 2010

“Centre Comunitare de Resurse” in Regiunea Sud-Est

Share This
Tags

* peste 45 de persoane au asistat astazi, la Braila, la lansarea unui proiect pilot cu o durata de trei ani si o valoare de peste 18 milioane de lei * proiectul vizeaza îmbunătăţirea situaţiei grupurilor vulnerabile din mediul rural

Astăzi, la Brăila, s-a lansat oficial, pentru Regiunea Sud-Est, proiectul “Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice în procesul de îmbunătăţire a situaţiei grupurilor vulnerabile din mediul rural”.

La conferinţa de lansare au participat reprezentanţi ai celor şase judeţe din Regiunea Sud-Est (Constanţa, Brăila, Galaţi, Tulcea, Buzău şi Vrancea), reprezentanţi ai primăriilor, prefecturilor şi consiliilor judeţene, ai agenţiilor de ocupare a forţei de muncă, birourilor judeţene pentru romi, agenţiilor de dezvoltare regională şi direcţiilor de sănătate publică.

“Conferinţa a avut drept scop principal informarea opiniei publice, a autorităţilor din zonă şi a mass-media asupra existenţei unui proiect nou, care se va implementa în această regiune în următorii trei ani.

Totodată, organizatorii – Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate Sastipen şi partenerii săi, “Agenţia Împreună” şi Centrul de formare în profesiuni sociale “Pro Vocaţie”- au fost interesaţi să afle deschiderea faţă de acest proiect a autorităţilor, conştienţi fiind că susţinerea locală poate face diferenţa între un proiect cu rezultate foarte bune şi unul cu rezultate mai puţin bune. Concluzia a fost încurajatoare: toţi cei prezenţi au dovedit deschidere faţă de invitaţia la implicare în implementarea proiectului’, au declarat organizatorii.

În cadrul acestui proiect vor fi create 15 Centre Comunitare pentru Resurse, având ca obiectiv principal creşterea accesului pe piaţa muncii în activităţi non-agricole a persoanelor care trăiesc în mediul rural. Grupurile-ţintă ale proiectului sunt: * persoane în căutarea unui loc de muncă * persoane inactive * persoane ocupate în agricultura de subzistenţă * şomeri * manageri din mediul rural * angajaţi din mediul rural.

Centrele vor fi amplasate în 15 localităţi selectate din Regiunea Centru, Regiunea Sud-Est şi Regiunea Nord-Est. Fiecare centru va dispune de specialişti în domeniu, care vor acorda gratuit consiliere şi sprijin pentru formare profesională şi orientare pe piaţa muncii, consiliere în domeniul antreprenorial, sanitar, educaţional şi social.

Proiectul, în valoare de peste 18 milioane de lei, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.2.

Comentarii

comentariu

About the Author

-