Published On: mie, Iul 14th, 2010

Circa 12.000 de braileni concediati, doar 9.900 angajati

Share This
Tags

* este bilantul primelor cinci luni ale anului in curs, asa cum rezulta dintr-un raport al Inspectoratului Teritorial de Munca

In primele cinci luni ale anului, la nivelul judetului Braila au fost inregistrate  9977  noi contracte individuale de munca, in timp ce numarul contractelor carora li s-a pus punct final a fost de 11.930. In perioada amintita, la nivelul judetului Braila au fost active 49.373 contracte individuale de munca. Sunt datele prezentate in bilantul activitatii Inspectoratului Teritorial de Munca Braila, care, in perioada 1 ianuarie – 31 mai 2010 a efectuat un numar de 1586 de controale. Dintre acestea, 903 au fost pe domeniul relatiilor de munca, iar 683, de securitatea muncii. In urma acestor verificari, au fost aplicate sanctiuni in valoare de peste 800.000 RON(8 miliarde lei vechi), din care, 266.500 de Ron, numai  pentru munca nedeclarata.

Inspectorii ITM au facut aceste verificari atat din proprie initiativa, cat si in urma reclamatiilor depuse de angajatii diferitelor firme. Cele mai multe dintre sesizari se refereau la munca neplatita de catre angajator. “In perioada amintita au fost inregistrate 186 de sesizari. Soldul la inceputul anului a fost de 15 de sesizari. Din totalul de 201 de sesizari, au fost solutionate un numar de 183. Majoritatea sesizarilor inregistrate, respectiv 99,0%, fac obiectul problematicii relatiilor de munca. Aspectele semnalate au fost in mod deosebit cu privire la nerespectarea de catre angajatori a drepturilor derivate din calitatea de angajat. Din analiza celor semnalate rezulta ca in functie de problematica, reclamatiile se refera la : 44,6 % la drepturi salariale neacordate; 12,8 % incetarea contractelor  individuale de munca ; 10,7% munca fara forme legale ; 5,4 % incadrare in functie; 5,0 % ore suplimentare; 3,6 % compensare concedii de odihna; 2,8% plata concediilor medicale; 2,6 % eliberare  de adeverinte; 2,6% timp de lucru; 1% aspecte privind securitate si sanatatea in munca. In functie de profilul de activitate a angajatorului, petitiile au vizat urmatoarele domenii: 28,5% comert; 15,3% prestari servicii ;12,2 % constructii; 9,4 o/o confectii textile; 7,6% activitate de paza; 3,8 % industrie alimentara; 4% agricultura; 2,8% transporturi; 2,8% confectii metalice; 2,0 % industria lemnului”, se arata in raportul amintit.

Inspectorii ITM au verificat si conditiile de stabilire si acordare a venitului minim garantat. In urma celor 16 misiuni de inspectie, dintre care 4 au fost efectuate la sesizare, s-a constatat ca la nivelul unor primarii sunt deficiente in aplicarea legislatiei. Dintre acestea, amintim: * fisele de calcul nu sunt avizate de controlul finaicar preventiv; * nu sunt efectuate anchete sociale la interval de 6 luni, cum prevede legea; * nu se realizeaza periodic instructajul privind normele de tehnica securitatii muncii, pentru persoanele care presteaza ore de munca in folosul comunitatii ; * la avizierul primariilor nu sunt afisate listele cu beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele care urmeaza sa efectueze ore de munca. In plus, la avizierele primariilor nu sunt afisate lista bunurilor considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale, dar si cea a bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale.

In urma deficientelor constatate la Primaria Ciocile, a fost sesizata Curtea de Conturi. pentru a verifica modul de cheltuire a banilor publici.

Comentarii

comentariu

About the Author

-