Published On: mar, Iun 15th, 2010

Proiectul „Modernizarea sistemului de alimentare cu apa a localitatii Traian” a luat sfarsit!

Share This
Tags

Conferinta de presa a marcat finalul proiectului “Modernizarea sistemului de alimentare cu apa a localitatii Traian, judetul Braila”, proiect finantat prin Programul Phare 2006 Coeziune econimica si sociala. Bugetul proiectului: 412.969,49 euro, din care asistenta financiara nerambursabila: 367542.85 euro, iar contributia proprie a Primariei comunei Traian a fost de 45.426,64 euro. Durata proiectului a fost de 21 luni.
In cadrul acestui proiect s-au realizat: a. Modernizarea sistemului de alimentare cu apa potabila a localitatii prin crearea unui model viabil de distributie a apei potabile, in vederea reducerii gradului de poluare, a  dezvoltarii mediului de afaceri, a turismului local si de protejare a patrimoniului natural b. Cresterea gradului de constientizare si educare ecologica a populatiei cu privire la necesitatea luarii de masuri pentru protejarea resurselor locale de apa potabila
Proiectul a fost implementat prin 3 componente:
·Componenta de investitie: modernizarea si extinderea sistemului de bransare si distributie a apei potabile
-A fost dimensionata corect reteaua de distributie
-A fost inlociuta vechea retea cu cea noua
-S-a instalat 1 rezervor de 100 mc, statie de pompare si tratarea a apei cu UV
-S-au efectuat lucrari suplimentare constand in bransament electric la gospodaria de apa, camine de golire la capete de coloana si refacerea drumurilor
-S-au efectuat probe de functionare a sistemului
·Componenta de instruire:instruirea personalului care gestioneaza investitia
-A fost instruit personalul care va deservi investitia privind normele de exploatare, protectia muncii si norme PSI
·Componenta de promovare: constientizarea populatiei privind importanta implementarii si functionarii investitiei prin derularea unei campanii de promovare. In cadrul acestei campanii au avut loc realizarea a 3 panouri – unul temporar si 2 definitive – promovarea proiectului prin anunturi si comunicate de presa, realizarea de materiale promotionale cu logo-ul proiectului – pixuri, baloane, tricouri, afise, pliante, notesuri, banner, organizarea de seminarii si dezbateri publice in randul cetatenilor localitatii, organizarea de conursuri pe teme de reguli de igiena cu copii din gradinita si scoala cu clasele I-VIII din localitate, un curs de instruire, formare si educare a promotorilor din localitate, sondaje de opinie la inceputul si sfarsitul campaniei, website.

Comentarii

comentariu

About the Author

-